Софтуерен пазар за MRO на MENA в MENA: Текущ анализ и прогноза (2023-2030 г.)

$3999 - $6999

Акцент върху решение (софтуер и услуги); Крайни потребители (MRO компании, авиокомпании и OEM производители); и приложение (търговско и военно); Държава

Страници:

80

Таблица:

23

Фигура:

24

ID на отчета:

UMTI212584

География:

Изчисти
  Вземете проба
Описание на отчета
Съдържание
методология на изследването

Описание на отчета

MENA Aviation MRO Software Market
MENA Aviation MRO Software Market

Пазарът на MRO софтуер за авиационен ремонт в MENA беше оценен на 1,054.21 милиона USD през 2022 г. и се очаква да нарасне със силен CAGR от около 7.06% през прогнозния период (2023-2030 г.). Регионът на MENA преживява значителен растеж в авиационната индустрия, като страни като Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар и Египет инвестират сериозно в развитието на летищната инфраструктура и разширяването на флота. В резултат на това има нарастващо търсене на усъвършенствани софтуерни решения за MRO за оптимизиране на оперативната ефективност, намаляване на времето за престой и подобряване на цялостните практики за поддръжка на самолети. Нововъзникващи технологии като изкуствен интелект (AI), машинно обучение, интернет на нещата (IoT) и облачни изчисления се интегрират в софтуерни системи за MRO, което позволява възможности за предсказуема поддръжка, наблюдение в реално време на компонентите на самолета и вземане на решения, базирани на данни правене. Пазарът на авиационен MRO софтуер в региона на MENA се ръководи от фактори като нарастващия брой самолети в експлоатация, нарастващ фокус върху оперативната ефективност, нарастващо търсене на рентабилни практики за поддръжка и необходимостта от съответствие с нормативните изисквания. Освен това компаниите, базирани в региона на MENA, си партнират с международни доставчици на софтуер или разработват вътрешни решения, за да отговорят на тези изисквания.

Някои от основните играчи, работещи в Emirates Engineering, Etihad Airways, HCL Technologies Ltd, IBM Corporation, Oracle, Ramco Systems Ltd, Raytheon Technologies Corporation, Rolls Royce Holding PLC, Rusada и Saudia Aerospace Engineering Industries. Няколко сливания и придобивания заедно с партньорства бяха предприети от тези играчи, за да улеснят клиентите с високотехнологични и иновативни продукти/технологии.

Прозрения, представени в доклада

„Сред решенията софтуерният сегмент да държи доминиращ дял от пазара“

Софтуерният сегмент е лидер на пазара през 2022 г. с най-висок пазарен дял. Значителният пазарен дял, завладян от софтуерния сегмент, може да се дължи на нарастващото търсене на модерни технологии и дигитализация в авиационната индустрия. Авиационните компании в региона на MENA все повече приемат софтуер за MRO, за да подобрят своята оперативна ефективност, да намалят разходите и да гарантират съответствие с регулаторните стандарти. От друга страна, сегментът на услугите на пазара на софтуер за MRO в MENA също отбеляза значителен растеж през 2022 г. Този сегмент включва различни услуги, предлагани от доставчиците на софтуер за MRO, включително внедряване, обучение, поддръжка и консултации. Авиационните компании разчитат на тези услуги за успешно внедряване и използване на MRO софтуер в своите операции.

„Сред заявленията търговската категория да държи доминиращ дял от пазара през 2022 г.“

Очаква се доминирането на търговския сегмент на пазара на авиационен MRO софтуер да продължи през 2023 г. и след това. Това е основно защото търговските авиокомпании изискват ефективни операции по поддръжка, ремонт и основен ремонт (MRO), за да гарантират безопасността и надеждността на техния флот. Софтуерът за MRO на авиацията играе критична роля за рационализиране на процесите на поддръжка, управление на инвентара, проследяване на работни поръчки и осигуряване на съответствие с нормативните изисквания. Тъй като секторът на търговската авиация продължава да се разширява в световен мащаб, търсенето на усъвършенствани софтуерни решения за MRO се увеличава, за да поддържа нарастващия размер на флота. Освен това търговските авиокомпании често имат по-големи и по-сложни операции по поддръжка в сравнение с военните организации. Тази сложност налага стабилни софтуерни системи за ефективно управление на дейностите по MRO, оптимизиране на използването на ресурсите и минимизиране на времето за престой на самолета, като в крайна сметка повишава общата оперативна ефективност и намалява разходите. Освен това индустрията на търговската авиация се ръководи от фактори като нарастващ пътнически трафик, пазарна конкуренция и необходимостта от рентабилни операции. Тези фактори допълнително допринасят за непрекъснатото приемане на авиационен софтуер за MRO от търговските авиокомпании за подобряване на практиките за поддръжка, намаляване на времето за изпълнение и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

„Саудитска Арабия ще държи доминиращ дял от пазара през 2022 г.“

Саудитска Арабия оглави пазара на авиационен софтуер за MRO през 2022 г. със своите напреднали технологични иновации и стратегически инвестиции. Силният ангажимент на страната към авиационната индустрия, съчетан с разширяващия се флотилия от самолети, я изведе до челните редици на софтуерните решения за MRO. Със своя фокус върху подобряване на оперативната ефективност и намаляване на разходите за поддръжка, компаниите от Саудитска Арабия направиха революция в индустрията, като въведоха най-съвременните софтуерни решения. Използвайки техния опит в анализа на данни, предсказуемата поддръжка и изкуствения интелект, Саудитска Арабия постави нов стандарт за производителност на софтуера за MRO. Това забележително постижение затвърди позицията на страната като световен лидер в авиационните технологии и подчерта изобретателността на нейните квалифицирани инженери и разработчици.

MENA Aviation MRO Софтуерен отчет Покритие

MENA Aviation MRO Software Market
MENA Aviation MRO Software Market

Причини да закупите този доклад:

 • Проучването включва оразмеряване на пазара и прогнозен анализ, потвърден от автентифицирани ключови експерти в индустрията.
 • Докладът представя бърз преглед на цялостното представяне на индустрията с един поглед.
 • Докладът обхваща задълбочен анализ на изтъкнати връстници в индустрията с основен фокус върху ключови бизнес финансови данни, продуктови портфейли, стратегии за разширяване и скорошни разработки.
 • Детайлен преглед на водачите, ограничителите, ключовите тенденции и възможностите, преобладаващи в индустрията.
 • Проучването обхваща цялостно пазара в различни сегменти.
 • Задълбочен анализ на индустрията на регионално ниво.

 

Опции за персонализиране:

Пазарът на MRO софтуер за авиационен MRO може допълнително да бъде персонализиран според изискванията или всеки друг пазарен сегмент. Освен това UMI разбира, че може да имате свои собствени бизнес нужди, затова не се колебайте да се свържете с нас, за да получите отчет, който напълно отговаря на вашите изисквания.

 

Можете също да закупите части от този отчет. Искате ли да проверите раздел мъдър
ценова листа?

Често задавани въпроси (често задавани въпроси)

Q1: Какъв е текущият размер на пазара и потенциалът за растеж на пазара на MRO софтуер за авиация на MENA?

Отговор: Пазарът на авиационен MRO софтуер за MENA беше оценен на 1,054.21 милиона през 2022 г. и се очаква да расте с постоянен темп от около 7.06% през прогнозирания период (2023-2030 г.).

Въпрос 2: Кои са движещите фактори за растежа на пазара на софтуер за MRO за MRO в MENA?

Отг.: Пазарът на авиационен MRO софтуер в региона на MENA се ръководи от фактори като нарастващия брой самолети в експлоатация, нарастващ фокус върху оперативната ефективност, нарастващо търсене на рентабилни практики за поддръжка и необходимостта от съответствие с нормативните изисквания.

Q3: Кой сегмент има най-голям дял от пазара на MRO софтуер за MRO на MENA по решения?

Отговор: Софтуерният сегмент в момента държи значителен дял от пазара.

Въпрос 4: Коя страна ще доминира на пазара на MRO софтуер за авиация на MENA?

Отг.: Очаква се Саудитска Арабия да доминира на пазара през прогнозния период.

Въпрос 5: Кои са ключовите играчи, работещи на пазара на софтуер за MRO в MENA?

Отг.: Emirates Engineering, Etihad Airways, HCL Technologies Ltd, IBM Corporation, Oracle, Ramco Systems Ltd, Raytheon Technologies Corporation, Rolls Royce Holding PLC, Rusada и Saudia Aerospace Engineering Industries.

1.1.Дефиниции на пазара
1.2.Главна цел
1.3.Заинтересованите страни
1.4.ограничаване

 

2.1.Процес на изследване на пазара на авиационен MRO софтуер
2.2.Методология за изследване на пазара на авиационен MRO софтуер
2.3.Профил на респондента    
3СИНОПСИС НА ПАЗАРА
4РЕЗЮМЕ
5MENA AVIATION MRO СОФТУЕРЕН ПАЗАР ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19
6ПРИХОДИ ОТ ПАЗАРА НА СОФТУЕРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВИАЦИЯ MENA, 2020-2030F
8.1.MRO компании
8.2.Airlines
8.3.OEM производители
10.1.ОАЕ 
10.2.Саудитска Арабия
10.3.Египет 
10.4.Иран 
10.5.Останалата част от MENA
11.1.Пазарни драйвери
11.2.Пазарни предизвикателства
11.3.Анализ на въздействието
12ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПАЗАРА НА СОФТУЕР ЗА АВИАЦИОННО MRO
13ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА СОФТУЕР ЗА АВИАЦИОННО MRO
14.1.Анализ на търсенето
14.2.Анализ на предлагането
15ВОДЕЩИ АСОЦИАЦИИ В РЕГИОНА МЕНА
16АНАЛИЗ НА ВЕРИГАТА НА СТОЙНОСТТА
17.1.Анализ на петте сили на Портър
17.2.Конкурентната среда
18.1.Emirates Engineering   
18.2.Etihad Airways   
18.3.HCL Technologies Ltd  
18.4.IBM Corporation   
18.5.Оракул    
18.6.Ramco Systems Ltd   
18.7.Raytheon Technologies Corporation  
18.8.Rolls Royce Holding PLC   
18.9.Русада    
18.10.Saudia Aerospace Engineering Industries 

методология на изследването

Изследователска методология за MENA Aviation MRO софтуерен анализ на пазара (2023-2030)

Анализирането на историческия пазар, оценката на текущия пазар и прогнозирането на бъдещия пазар на пазара на MRO софтуер за авиационен MRO бяха трите основни стъпки, предприети за създаване и анализиране на приемането на MRO софтуер за авиационен MRO в големите страни. Беше проведено изчерпателно вторично проучване, за да се съберат историческите пазарни числа и да се оцени текущият размер на пазара. Второ, за потвърждаване на тези прозрения бяха взети под внимание множество констатации и предположения. Освен това бяха проведени и изчерпателни първични интервюта с експерти от индустрията по цялата верига на стойността на пазара на MRO софтуер за авиационен ремонт на MENA. След предположението и валидирането на пазарните числа чрез първични интервюта, ние използвахме подход отгоре надолу/отдолу нагоре за прогнозиране на пълния размер на пазара. След това бяха приети методи за разбивка на пазара и триангулация на данни за оценка и анализ на размера на пазара на сегменти и подсегменти от индустрията, за които се отнася. Подробна методология е обяснена по-долу:

Анализ на историческия размер на пазара

Стъпка 1: Задълбочено проучване на вторичните източници:

Беше проведено подробно вторично проучване, за да се получи историческият пазарен размер на пазара на MRO софтуер за авиационен MRO чрез вътрешни източници на компанията, като например годишни отчети и финансови отчети, презентации за представяне, съобщения за пресата и др., и външни източници включително списания, новини и статии, правителствени публикации, конкурентни публикации, секторни доклади, база данни на трети страни и други достоверни публикации.

Стъпка 2: Сегментиране на пазара:

След като получихме историческия пазарен размер на пазара на MRO софтуер за авиационна MRO, ние проведохме подробен вторичен анализ, за ​​да съберем историческа информация за пазара и да споделим за различни сегменти и подсегменти за основните региони. Основните сегменти са включени в доклада като решение, крайни потребители, приложение. Бяха проведени допълнителни анализи на ниво държава, за да се оцени цялостното приемане на модели за тестване в този регион.

Стъпка 3: Факторен анализ:

След като придобихме историческия размер на пазара на различни сегменти и подсегменти, ние проведохме подробен анализ факторен анализ за оценка на текущия пазарен размер на пазара на MRO софтуер за авиационна MRO. Освен това проведохме факторен анализ, използвайки зависими и независими променливи като решение, крайни потребители, приложение на пазара на MRO софтуер за авиация на MENA. Беше проведен задълбочен анализ за сценарии от страна на търсенето и предлагането, като се отчитат водещи партньорства, сливания и придобивания, разширяване на бизнеса и пускане на продукти в пазарния сектор на MRO софтуер за авиация на MENA по целия свят.

Текуща оценка и прогноза за размера на пазара

Текущо оразмеряване на пазара: Въз основа на реални прозрения от горните 3 стъпки стигнахме до текущия размер на пазара, ключовите играчи на пазара на MRO софтуер за авиационен ремонт и пазарни дялове на сегментите. Всички изисквани процентни дялове се разделиха и разбивките на пазара бяха определени с помощта на гореспоменатия вторичен подход и бяха проверени чрез първични интервюта.

Оценка и прогнозиране: За пазарна оценка и прогноза теглата бяха присвоени на различни фактори, включително движещи сили и тенденции, ограничения и възможности, налични за заинтересованите страни. След анализ на тези фактори бяха приложени съответните техники за прогнозиране, т.е. подходът отгоре надолу/отдолу нагоре, за да се стигне до пазарната прогноза за 2030 г. за различни сегменти и подсегменти в основните пазари. Изследователската методология, приета за оценка на размера на пазара, включва:

 • Размерът на пазара на индустрията, по отношение на приходите (USD) и степента на приемане на пазара на MRO софтуер за авиационна MRO на основните пазари в страната
 • Всички процентни дялове, разделяния и разбивки на пазарни сегменти и подсегменти
 • Ключови играчи на пазара на MRO софтуер за авиационен ремонт на MENA по отношение на предлаганите продукти. Също така стратегиите за растеж, възприети от тези играчи, за да се конкурират на бързо развиващия се пазар

 

Валидиране на размера на пазара и дяла

Първични изследвания: Бяха проведени задълбочени интервюта с ключови лидери на общественото мнение (KOL), включително ръководители от най-високо ниво (CXO/VP, ръководител продажби, ръководител маркетинг, оперативен ръководител, регионален ръководител, ръководител на държава и т.н.) в основните региони. Първичните резултати от изследването бяха обобщени и беше извършен статистически анализ, за ​​да се докаже изложената хипотеза. Входящите данни от първичните изследвания бяха консолидирани с вторични констатации, като по този начин информацията се превърна в прозрения, които могат да се предприемат.

Ключови заинтересовани страни на пазара на софтуер за авиационно MRO в региона на MENA

MENA Aviation MRO Software Market
MENA Aviation MRO Software Market

Пазарен инженеринг

Техниката за триангулация на данни беше използвана за завършване на цялостната пазарна оценка и за достигане до точни статистически числа за всеки сегмент и подсегмент от пазара на MRO софтуер за авиация на MENA. Данните бяха разделени на няколко сегмента и подсегменти след проучване на различни параметри и тенденции в областите на решението, крайните потребители, приложението на пазара на MRO софтуер за авиация на MENA.

Основната цел на MENA Aviation MRO Software Market Study

Настоящите и бъдещи пазарни тенденции на пазара на MRO софтуер за авиационен MRO бяха посочени точно в проучването. Инвеститорите могат да получат стратегически прозрения, за да базират преценката си за инвестиции на качествения и количествен анализ, извършен в проучването. Настоящите и бъдещите пазарни тенденции определят цялостната привлекателност на пазара на регионално и национално ниво, осигурявайки платформа за индустриалния участник да експлоатира неизползвания пазар, за да се възползва от предимството на първия. Други количествени цели на проучванията включват:

 • Анализирайте текущия и прогнозния размер на пазара на MENA Aviation MRO Software софтуер по отношение на стойност (USD). Също така анализирайте текущия и прогнозния пазарен размер на различни сегменти и подсегменти
 • Сегментите в проучването включват области на решението, крайни потребители, приложение
 • Дефиниране и анализ на регулаторната рамка за софтуерната индустрия за MRO на MENA
 • Анализирайте веригата на стойността, свързана с наличието на различни посредници, заедно с анализиране на поведението на клиентите и конкурентите в индустрията
 • Анализирайте текущия и прогнозния пазарен размер на пазара на MRO софтуер за авиационен MRO за основния регион
 • Основните държави от региони, изследвани в доклада, включват Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Иран и останалата част от MENA
 • Фирмени профили на пазара на MRO софтуер за авиационен MRO и стратегиите за растеж, възприети от участниците на пазара за поддържане на бързоразвиващия се пазар
 • Задълбочен анализ на индустрията на регионално ниво

 

Можете също да закупите части от този отчет. Искате ли да проверите раздел мъдър
ценова листа?