Пазар на периферни компютри в MENA: Текущ анализ и прогноза (2023-2030 г.)

$3999 - $6999

Акцент върху компонента (хардуер, софтуер и услуги); Крайни потребители (Производство, Енергетика и комунални услуги, BFSI, Транспорт и логистика, ИТ и телекомуникации, Здравеопазване и наука за живота и други); и приложения (интелигентни градове, индустриален интернет на нещата, отдалечено наблюдение, доставка на съдържание, разширена реалност (AR) и виртуална реалност (VR) и други); Държава

Страници:

80

Таблица:

23

Фигура:

24

ID на отчета:

UMTI212612

География:

Изчисти
  Вземете проба
Описание на отчета
Съдържание
методология на изследването
Коментари (0)

Описание на отчета

MENA Edge Computing Market
MENA Edge Computing Market

Пазарът на MENA Edge Computing се очаква да нарасне със силен CAGR от 18.3% през прогнозния период. Малко от основните фактори, допринасящи за растежа на пазара, са: нарастващото търсене на обработка с ниска латентност и анализ на данни в реално време, нарастващото използване на IoT устройства и сензори, необходимостта от намаляване на използването на честотната лента на мрежата и разходите за изчисления в облак, внедряването на 5G мрежи, които позволяват крайни изчислителни случаи, и нарастващото приемане на крайни компютърни решения в различни индустрии като производство, енергетика, транспорт и търговия на дребно в региона на MENA.

Някои от основните играчи, работещи на пазара, включват ADLINK Technology Inc, Amazon Web Services, Cisco system, Dell Technologies, EdgeConnex Inc., Google, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), IBM Corporation, Microsoft Corporation и SAP. Няколко сливания и придобивания заедно с партньорства бяха предприети от тези играчи, за да улеснят клиентите с високотехнологични и иновативни продукти/технологии.

ВЗЕМЕТЕ ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ

Прозрения, представени в доклада

„Сред компонентите категорията хардуер ще държи доминиращ дял от пазара през 2022 г.“

Хардуерният сегмент беше лидер на пазара през 2022 г. с най-висок пазарен дял. Това се дължи на нарастващото търсене на периферни сървъри, сензори, рутери, шлюзове и друга свързана инфраструктура, за да се даде възможност за локализирани изчислителни възможности и възможности за съхранение в различните индустрии. Разгръщането на 5G мрежи също стимулира внедряването на крайно съвместимо оборудване. По-нататъшните подобрения в хардуерните възможности за натоварвания на AI/ML, мрежова виртуализация и интеграция с наследена инфраструктура ще продължат да стимулират приемането на хардуер.

„Сред крайните потребители категорията ИТ и телекомуникации ще държи доминиращ дял от пазара през 2022 г.“

ИТ и телекомуникационният сегмент водеше пазара с най-висок пазарен дял през 2022 г. поради необходимостта от по-ниска латентност и обработка на данни в реално време в 5G мрежи, нарастващото използване на IoT устройства и нарастващото търсене на подобрени мрежови възможности от телекомуникационните компании в MENA регион. Например компании като Etisalat в ОАЕ са приели крайни изчислителни решения, за да позволят иновативни 5G и IoT приложения като интелигентен транспорт, AR/VR и автономни превозни средства, които изискват обработка на данни в реално време на периферията, за да функционират ефективно. Разгръщането на 5G мрежи в Близкия изток и Северна Африка е основен двигател за приемането на крайни компютри от телеком операторите за подобряване на производителността.

MENA Edge Computing Market Покритие

MENA Edge Computing Market
MENA Edge Computing Market

„Саудитска Арабия ще расте с висок CAGR през прогнозния период.“

Очаква се Саудитска Арабия да расте с най-висок CAGR през прогнозния период поради благоприятните правителствени инициативи за постигане на целите за дигитализация в рамките на Saudi Vision 2030, което стимулира инвестиции в модерни технологии като периферни изчисления, както и бързото развитие на интелигентна градска инфраструктура в големите градове като Рияд и Неом.

ЗАЯВКА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Причини да закупите този доклад:

 • Проучването включва оразмеряване на пазара и прогнозен анализ, потвърден от автентифицирани ключови експерти в индустрията.
 • Докладът представя бърз преглед на цялостното представяне на индустрията с един поглед.
 • Докладът обхваща задълбочен анализ на изтъкнати връстници в индустрията с основен фокус върху ключови бизнес финансови данни, продуктови портфейли, стратегии за разширяване и скорошни разработки.
 • Детайлен преглед на водачите, ограничителите, ключовите тенденции и възможностите, преобладаващи в индустрията.
 • Проучването обхваща цялостно пазара в различни сегменти.
 • Задълбочен анализ на индустрията на регионално ниво.

Опции за персонализиране:

Пазарът на MENA Edge Computing може допълнително да бъде персонализиран според изискванията или всеки друг пазарен сегмент. Освен това UMI разбира, че може да имате свои собствени бизнес нужди, затова не се колебайте да се свържете с нас, за да получите отчет, който напълно отговаря на вашите изисквания.

Често задавани въпроси (често задавани въпроси)

Въпрос 1: Какъв е текущият пазарен размер и потенциал за растеж на периферния компютърен пазар в MENA?

Отг.: Пазарът на периферни компютри в MENA беше оценен на 1,825.52 милиона през 2022 г. и се очаква да расте с постоянен темп от около 18.3% през прогнозирания период (2023-2030 г.).

Въпрос 2: Кои са движещите фактори за растежа на периферния компютърен пазар в MENA?

Отговор: Няколко от основните фактори, допринасящи за растежа на пазара, са: нарастващото търсене на обработка с ниска латентност и анализ на данни в реално време, нарастващото използване на IoT устройства и сензори, необходимостта от намаляване на използването на честотната лента на мрежата и разходите за облачни изчисления, разгръщането на 5G мрежи, които позволяват крайни изчислителни случаи и нарастващото приемане на крайни компютърни решения в различни индустрии като производство, енергетика, транспорт и търговия на дребно в региона на MENA.

Q3: Кой сегмент има най-голям дял от пазара на крайни компютри в MENA по компонент?

Отговор: Хардуерният сегмент в момента държи значителен дял от пазара.

Въпрос 4: Коя държава ще доминира пазара на периферни компютри в MENA?

Отг.: Очаква се Саудитска Арабия да доминира на пазара през прогнозния период.

Въпрос 5: Кои са ключовите играчи, работещи на пазара за периферни компютри в MENA?

Отг.: ADLINK Technology Inc, Amazon Web Services, Cisco system, Dell Technologies, EdgeConnex Inc., Google, Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE), IBM Corporation, Microsoft Corporation и SAP.

Можете също да закупите части от този отчет. Искате ли да проверите раздел мъдър
ценова листа?

1.1.Дефиниции на пазара
1.2.Главна цел
1.3.Заинтересованите страни
1.4.ограничаване

 

2.1.Процес на изследване на пазара на Edge Computing
2.2.Методология на изследване на пазара на Edge Computing
2.3.Профил на респондента  

 

3СИНОПСИС НА ПАЗАРА 

 

4РЕЗЮМЕ

 

5ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА COVID-19 ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОВИД-XNUMX ВЪРХУ КОМПЮТЪРНИЯ ПАЗАР В МЕНА 

 

6ПРИХОДИ ОТ ПАЗАРА НА РЪЧНИ КОМПЮТРИ в MENA, 2020-2030F

 

7.1.железария 
7.2.Софтуер 
7.3.Услуги 

 

8.1.производство  
8.2.Енергетика и комунални услуги 
8.3.BFSI  
8.4.Транспорт и логистика
8.5.ИТ и телекомуникации
8.6.Здравеопазване и наука за живота
8.7.Други  

 

9.1.Интелигентни градове 
9.2.Индустриален IoT 
9.3.Отдалечено наблюдение 
9.4.Доставка на съдържание 
9.5.Разширена реалност (AR) и виртуална реалност (VR)
9.6.Други  
10.1.ОАЕ 
10.2.Саудитска Арабия
10.3.Египет 
10.4.Иран 
10.5.Останалата част от MENA

 

11.1.Пазарни драйвери 
11.2.Пазарни предизвикателства 
11.3.Анализ на въздействието 

 

12ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАЗАРА НА ПЕРЕДНИ КОМПЮТРИ

 

13ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ПЕРЕДНИ КОМПЮТРИ

 

14.1.Анализ на търсенето
14.2.Анализ на предлагането

 

15ВОДЕЩИ АСОЦИАЦИИ В РЕГИОНА МЕНА

 

16АНАЛИЗ НА ВЕРИГАТА НА СТОЙНОСТТА

 

17.1.Анализ на петте сили на Портър 
17.2.Конкурентната среда 

 

18.1.ADLINK Technology Inc 
18.2.Amazon Web Services 
18.3.система Cisco  
18.4.Dell Technologies  
18.5.EdgeConnex Inc.  
18.6.Google   
18.7.Hewlett Packard Enterprise Development LP (HPE)
18.8.IBM Corporation  
18.9.Microsoft Corporation 
18.10.SAP   

 

методология на изследването

Изследователска методология за анализ на пазара на периферни компютри в MENA (2023-2030 г.)

Анализирането на историческия пазар, оценката на текущия пазар и прогнозирането на бъдещия пазар на MENA Edge Computing пазара бяха трите основни стъпки, предприети за създаване и анализиране на приемането на MENA Edge Computing в големите страни. Беше проведено изчерпателно вторично проучване, за да се съберат историческите пазарни числа и да се оцени текущият размер на пазара. Второ, за потвърждаване на тези прозрения бяха взети под внимание множество констатации и предположения. Освен това бяха проведени и изчерпателни първични интервюта с експерти от индустрията по цялата верига на стойността на пазара на MENA Edge Computing. След предположението и валидирането на пазарните числа чрез първични интервюта, ние използвахме подход отгоре надолу/отдолу нагоре за прогнозиране на пълния размер на пазара. След това бяха приети методи за разбивка на пазара и триангулация на данни за оценка и анализ на размера на пазара на сегменти и подсегменти от индустрията, за които се отнася. Подробна методология е обяснена по-долу:

Анализ на историческия размер на пазара

Стъпка 1: Задълбочено проучване на вторичните източници:

Беше проведено подробно вторично проучване, за да се получи историческият пазарен размер на пазара на MENA Edge Computing чрез вътрешни източници на компанията, като например годишни отчети и финансови отчети, презентации за представяне, съобщения за пресата и др., и външни източници включително списания, новини и статии, правителствени публикации, конкурентни публикации, секторни доклади, база данни на трети страни и други достоверни публикации.

Стъпка 2: Сегментиране на пазара:

След като получихме историческия пазарен размер на пазара на MENA Edge Computing, ние проведохме подробен вторичен анализ, за ​​да съберем историческа информация за пазара и да споделим за различни сегменти и подсегменти за основните региони. Основните сегменти са включени в отчета като компонент, краен потребител и приложение. Бяха проведени допълнителни анализи на ниво държава, за да се оцени цялостното приемане на модели за тестване в този регион.

Стъпка 3: Факторен анализ:

След като придобихме историческия размер на пазара на различни сегменти и подсегменти, ние проведохме подробен анализ факторен анализ за оценка на текущия размер на пазара на MENA Edge Computing. Освен това проведохме факторен анализ, използвайки зависими и независими променливи като компонент, краен потребител и приложение на пазара на MENA Edge Computing. Беше извършен задълбочен анализ за сценарии от страна на търсенето и предлагането, като се отчитат водещи партньорства, сливания и придобивания, разширяване на бизнеса и пускане на продукти в пазарния сектор на MENA Edge Computing по целия свят.

Текуща оценка и прогноза за размера на пазара

Текущо оразмеряване на пазара: Въз основа на реални прозрения от горните 3 стъпки стигнахме до текущия размер на пазара, ключовите играчи на пазара на MENA Edge Computing и пазарните дялове на сегментите. Всички изисквани процентни дялове се разделиха и разбивките на пазара бяха определени с помощта на гореспоменатия вторичен подход и бяха проверени чрез първични интервюта.

Оценка и прогнозиране: За пазарна оценка и прогноза теглата бяха присвоени на различни фактори, включително движещи сили и тенденции, ограничения и възможности, налични за заинтересованите страни. След анализ на тези фактори бяха приложени съответните техники за прогнозиране, т.е. подходът отгоре надолу/отдолу нагоре, за да се стигне до пазарната прогноза за 2030 г. за различни сегменти и подсегменти в основните пазари. Изследователската методология, приета за оценка на размера на пазара, включва:

 • Размерът на пазара на индустрията, по отношение на приходите (USD) и степента на приемане на пазара на MENA Edge Computing на основните пазари в страната
 • Всички процентни дялове, разделяния и разбивки на пазарни сегменти и подсегменти
 • Ключови играчи на пазара на MENA Edge Computing по отношение на предлаганите продукти. Също така стратегиите за растеж, възприети от тези играчи, за да се конкурират на бързо развиващия се пазар

Валидиране на размера на пазара и дяла

Първични изследвания: Бяха проведени задълбочени интервюта с ключови лидери на общественото мнение (KOL), включително ръководители от най-високо ниво (CXO/VP, ръководител продажби, ръководител маркетинг, оперативен ръководител, регионален ръководител, ръководител на държава и т.н.) в основните региони. Първичните резултати от изследването бяха обобщени и беше извършен статистически анализ, за ​​да се докаже изложената хипотеза. Входящите данни от първичните изследвания бяха консолидирани с вторични констатации, като по този начин информацията се превърна в прозрения, които могат да се предприемат.

Ключови заинтересовани страни на пазара на Edge Computing в региона на MENA

MENA Edge Computing Market
MENA Edge Computing Market

Пазарен инженеринг

Техниката за триангулация на данни беше използвана за завършване на цялостната пазарна оценка и за достигане до точни статистически числа за всеки сегмент и подсегмент от пазара на MENA Edge Computing. Данните бяха разделени на няколко сегмента и подсегменти след проучване на различни параметри и тенденции в областите на компонента, крайния потребител и приложението на пазара на MENA Edge Computing.

Основната цел на проучването на MENA Edge Computing Market Study

Настоящите и бъдещи пазарни тенденции на пазара на MENA Edge Computing бяха посочени в проучването. Инвеститорите могат да получат стратегически прозрения, за да базират преценката си за инвестиции на качествения и количествен анализ, извършен в проучването. Настоящите и бъдещите пазарни тенденции определят цялостната привлекателност на пазара на регионално и национално ниво, осигурявайки платформа за индустриалния участник да експлоатира неизползвания пазар, за да се възползва от предимството на първия. Други количествени цели на проучванията включват:

 • Анализирайте текущия и прогнозния пазарен размер на MENA Edge Computing пазара по отношение на стойност (USD). Също така анализирайте текущия и прогнозния пазарен размер на различни сегменти и подсегменти
 • Сегментите в проучването включват области на компонента, крайния потребител и приложението
 • Дефиниране и анализ на регулаторната рамка за MENA Edge Computing индустрията
 • Анализирайте веригата на стойността, свързана с наличието на различни посредници, заедно с анализиране на поведението на клиентите и конкурентите в индустрията
 • Анализирайте текущия и прогнозния размер на пазара на MENA Edge Computing за основния регион
 • Основните държави от региони, изследвани в доклада, включват Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Иран и останалата част от MENA
 • Фирмени профили на пазара на MENA Edge Computing и стратегиите за растеж, възприети от участниците на пазара за поддържане на бързоразвиващия се пазар
 • Задълбочен анализ на индустрията на регионално ниво

Можете също да закупите части от този отчет. Искате ли да проверите раздел мъдър
ценова листа?

Отзиви

Още няма отзиви.

Бъдете първите, които прегледаха „Пазар на периферни компютри в MENA: Текущ анализ и прогноза (2023-2030)“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани *