Trh lymfatických malformací: Aktuální analýza a předpověď (2023–2030)

$3999 - $6999

Důraz na aplikaci (diagnostika a léčba); Koncový uživatel (nemocnice, kliniky a další); a Region/země

Stránky:

128

Stůl:

44

Obrázek:

104

ID přehledu:

UMHE212678

Zeměpis:

Zrušit
  Získejte vzorek
Popis sestavy
Obsah
Metodologie výzkumu

Popis sestavy

Lymfatické malformace Velikost trhu a předpověď
Lymfatické malformace Velikost trhu a předpověď

Velikost trhu a prognóza lymfatických malformací

Projekt Trh s lymfatickými malformacemi byl v roce 173.24 oceněn na 2022 milionů USD a očekává se, že během prognózovaného období (6.54-2023) poroste o CAGR 2030 %.  

Analýza trhu lymfatických malformací

Lymfatické malformace (LM) jsou vrozené anomálie lymfatického systému, charakterizované abnormálním růstem a vývojem lymfatických cév. Tyto malformace se mohou objevit kdekoli v těle, ale většinou se nacházejí v oblasti hlavy a krku, včetně obličeje, krku a ústní dutiny. Lymfatické malformace se na trhu prosadily hlavně díky rostoucím vládním iniciativám pro vývoj léčby tohoto onemocnění. Například v březnu 2024 pomohl Národní institut srdce, plic a krve spustit první Národní zdravotnický ústav pro lymfatické nemoci, aby zřídil národní orgán pro pokrok ve výzkumu lymfatických uzlin. Kromě toho se v posledních letech výrazně zvýšily investice do zdravotnických oddělení a také vládní programy na zvyšování povědomí o lymfatických malformacích, které jsou klíčovými faktory vytvářejícími příležitosti pro trh.

Pfizer Inc.; Protara Therapeutics; Zydus Pharmaceuticals, Inc.; Palvella Therapeutics; Avalo Therapeutics, Inc.; Alkem Laboratories Ltd.; GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. patří mezi klíčové hráče na trhu. Tito hráči provedli několik fúzí a akvizic spolu s partnerstvími, aby zákazníkům usnadnili hi-tech a inovativní produkty/technologie.

Lymfatické malformace Segmentace trhu zprávy
Lymfatické malformace Segmentace trhu zprávy

Trendy trhu s lymfatickými malformacemi

"Mezi aplikací, kategorie léčby, která bude svědkem vyšší CAGR během prognózovaného období"

Na základě aplikace je trh rozdělen na diagnostiku a léčbu. Očekává se, že segment léčby během prognózovaného období poroste s vysokou CAGR kvůli rostoucímu počtu klinických studií. Například, v únoru 2023 společnost Novartis Pharmaceuticals zahájila studii u účastníků s lymfatickými malformacemi mutovanými PIK3CA (LyM) s cílem posoudit změnu radiologické odpovědi a závažnosti symptomů po léčbě alpelisibem ve srovnání s placebem. Farmaceutické společnosti a akademické instituce investují do výzkumu a vývoje s cílem vyvinout nové léčebné strategie pro lymfatickou retinopatii. Růst segmentu léčby je poháněn technologickými inovacemi, zvyšující se prevalencí onemocnění, lepším přístupem ke zdravotnickým službám a rostoucím důrazem na přístupy včasné intervence a kombinované terapie. Očekává se tedy, že segment léčby mezi aplikacemi bude během prognózovaného období svědkem vyšší CAGR.

„Mezi koncovými uživateli, nemocnice měly v roce 2022 významný podíl na trhu“

Na základě koncového uživatele se trh dělí na nemocnice, kliniky a další. Nemocniční segment dominuje trhu díky celosvětově rostoucímu počtu hospitalizací pro lymfatické malformace. To je způsobeno vyššími diagnostickými testy lymfatických malformací v nemocnicích, protože většina diagnostického vybavení je k dispozici v nemocničních zařízeních. Rostoucí počet nemocnic navíc podporuje segmentový růst. Například podle American Hospital Association bylo v říjnu 6,093 v USA asi 2022 XNUMX nemocnic, což zahrnuje komunitní nemocnice provozované neziskovými organizacemi i státními a místními vládami. Nemocnice tak měly v roce 2022 významný podíl na trhu lymfatických malformací.

Lymfatické malformace Trendy na trhu
Lymfatické malformace Trendy na trhu

„Očekává se, že mezi regiony bude APAC během prognózovaného období svědkem vyšší CAGR“

Očekává se, že APAC poroste s vysokou CAGR na globálním trhu s lymfatickými malformacemi v prognózovaném období. Růst trhu během prognózovaného období řídí několik faktorů, jako je nárůst počtu prováděných klinických studií, lepší dostupnost a diverzifikované náklady na zdravotní péči. Dále, nárůst výskytu lymfatických malformací má také pozitivní dopad na růst trhu. V regionu proběhly velké informační programy týkající se lymfatických malformací a uvádění produktů na trh. Například v březnu 2021 japonská společnost ARTham Therapeutics obdržela grant na vývoj léčiv pro vzácná onemocnění od Agentury pro lékařský výzkum a vývoj pro svůj program ART-001 pro vývoj léčby pomalých cévních malformací. Očekává se tedy, že APAC bude během prognózovaného období svědkem vyšší CAGR.

Pokrytí zprávy o trhu lymfatických malformací

Pokrytí zprávy o trhu lymfatických malformací
Pokrytí zprávy o trhu lymfatických malformací

Důvody ke koupi této zprávy:

 • Studie zahrnuje analýzu velikosti trhu a prognózu ověřenou ověřenými klíčovými odborníky v oboru.
 • Zpráva představuje rychlý přehled celkového výkonu odvětví na první pohled.
 • Zpráva zahrnuje hloubkovou analýzu předních kolegů v oboru s primárním zaměřením na klíčové podnikové finance, produktové portfolio, strategie expanze a poslední vývoj.
 • Detailní zkoumání řidičů, omezení, klíčových trendů a příležitostí převládajících v oboru.
 • Studie komplexně pokrývá trh napříč různými segmenty.
 • Hluboká analýza odvětví na regionální úrovni.


Možnosti přizpůsobení:

Globální trh s lymfatickými malformacemi lze dále upravit podle požadavků nebo jakéhokoli jiného segmentu trhu. Kromě toho UMI chápe, že můžete mít své vlastní obchodní potřeby, a proto se s námi neváhejte spojit a získat zprávu, která zcela vyhovuje vašim požadavkům.

Často kladené otázky (FAQ)

Q1: Jaká je současná velikost trhu a potenciál růstu trhu s lymfatickými malformacemi?

Odpověď: Trh lymfatických malformací byl v roce 173.24 oceněn na 2022 milionů USD a očekává se, že během prognózovaného období (6.54–2023) poroste o CAGR 2030 %.

Q2: Jaké jsou hnací faktory růstu trhu s lymfatickými malformacemi?

Odpověď: Nárůst programů na zvyšování povědomí o lymfatických malformacích a rostoucí investice do zdravotnických oddělení jsou hnacími faktory růstu trhu s lymfatickými malformacemi.

Q3: Který segment má největší podíl na trhu lymfatických malformací podle aplikace?

Odpověď: Segment diagnostiky má největší podíl na trhu lymfatických malformací podle aplikace.

Q4: Jaké jsou nové technologie a trendy na trhu lymfatických malformací?

Odpověď: Perkutánní skleroterapie s klinickou úspěšností přesahující 84 % je nově vznikající technologií a trendem na trhu lymfatických malformací.

Otázka 5: Který region bude dominovat trhu s lymfatickými malformacemi?

Odpověď: Očekává se, že Severní Amerika bude v prognózovaném období dominovat trhu.

Q6: Kdo jsou klíčoví hráči působící na trhu lymfatických malformací?

Odpověď: Pfizer Inc.; Protara Therapeutics; Zydus Pharmaceuticals, Inc.; Palvella Therapeutics; Avalo Therapeutics, Inc.; Alkem Laboratories Ltd.; GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. jsou klíčovými hráči působícími na trhu lymfatických malformací.

 

Části této zprávy si také můžete zakoupit. Chcete se podívat na moudrou sekci
ceník?

1.1.Definice trhu
1.2.Hlavní cíl
1.3.Zúčastněné strany
1.4.Omezení

 

2.1.Proces výzkumu trhu lymfatických malformací
2.2.Metodologie výzkumu trhu lymfatických malformací
2.3.Profil respondenta

 

3SYNOPSE TRHU

 

4SHRNUTÍ

 

5DOPAD COVID-19 NA TRH LYMFATICKÝCH MALFORMACÍ

 

6TRŽNÍ TRŽNÍ PŘÍJMY (USD BN), 2020–2030 F

 

7.1.Diagnóza
7.2.Zacházení

 

8.1.Nemocnice
8.2.Kliniky
8.3.jiní

 

9.1.Severní Amerika   
 9.1.1.Spojené státy 
 9.1.2.Kanada 
 9.1.3.Zbytek Severní Ameriky
9.2.Evropa   
 9.2.1.Německo 
 9.2.2.Spojené království 
 9.2.3.Francie 
 9.2.4.Itálie 
 9.2.5.Španělsko 
 9.2.6.Zbytek Evropy
9.3.Asie a Tichomoří  
 9.3.1.Čína 
 9.3.2.Japonsko 
 9.3.3.Indie 
 9.3.4.Zbytek Asie-Pacifik
9.4.Zbytek světa  

 

10.1.Ovladače trhu
10.2.Výzvy na trhu
10.3.Analýza dopadů

 

11LYMFATICKÉ MALFORMACE PŘÍLEŽITOSTI NA TRHU

 

12LYMFATICKÉ MALFORMACE TRENDY TRHU

 

13.1.Analýza na straně poptávky
13.2.Analýza na straně nabídky

 

14ANALÝZA HODNOTOVÉHO ŘETĚZCE

 

15.1.Konkurenční krajina
 15.1.1.Analýza sil Porters Fiver

 

16.1.Pfizer Inc.
16.2.Protara Therapeutics
16.3.Společnost Zydus Pharmaceuticals, Inc.
16.4.Palvella Therapeutics
16.5.Společnost Avalo Therapeutics, Inc.
16.6.Alkem Laboratories Ltd.
16.7.GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD.

 

17UPOZORNĚNÍ

 

Metodologie výzkumu

Metodika výzkumu pro analýzu trhu lymfatických malformací (2023–2030)

Analýza historického trhu, odhad současného trhu a prognóza budoucího trhu globálního trhu s lymfatickými malformacemi byly tři hlavní kroky podniknuté k vytvoření a analýze přijetí lymfatických malformací v hlavních regionech na celém světě. Byl proveden vyčerpávající sekundární průzkum za účelem shromáždění historických tržních čísel a odhadu současné velikosti trhu. Za druhé, pro ověření těchto poznatků byla zvážena řada zjištění a předpokladů. Kromě toho byly také provedeny vyčerpávající primární rozhovory s odborníky z oboru napříč hodnotovým řetězcem globálního trhu s lymfatickými malformacemi. Po předpokladu a ověření tržních čísel prostřednictvím primárních rozhovorů jsme použili přístup shora dolů/zdola nahoru k předpovědi celkové velikosti trhu. Poté byly přijaty metody rozdělení trhu a datové triangulace k odhadu a analýze velikosti trhu segmentů a podsegmentů daného odvětví. Podrobná metodika je vysvětlena níže:

Analýza historické velikosti trhu

Krok 1: Hloubková studie sekundárních zdrojů:

Podrobná sekundární studie byla provedena za účelem získání historické velikosti trhu s lymfatickými malformacemi prostřednictvím interních zdrojů společnosti, jako je např výroční zprávy a účetní závěrky, prezentace výkonnosti, tiskové zprávy atd., a externí zdroje včetně časopisy, zprávy a články, vládní publikace, konkurenční publikace, sektorové zprávy, databáze třetích stran a další důvěryhodné publikace.

Krok 2: Segmentace trhu:

Po získání historické velikosti trhu s lymfatickými malformacemi jsme provedli podrobnou sekundární analýzu, abychom shromáždili historické poznatky o trhu a podíly pro různé segmenty a podsegmenty pro hlavní regiony. V přehledu jsou zahrnuty hlavní segmenty jako aplikace, koncoví uživatelé a regiony. Další analýzy na úrovni jednotlivých zemí byly provedeny s cílem vyhodnotit celkové přijetí testovacích modelů v daném regionu.

Krok 3: Faktorová analýza:

Po získání historické velikosti trhu různých segmentů a podsegmentů jsme provedli podrobnou analýzu faktorová analýza odhadnout aktuální velikost trhu s lymfatickými malformacemi. Dále jsme provedli faktorovou analýzu pomocí závislých a nezávislých proměnných, jako je aplikace, koncový uživatel a oblasti lymfatické malformace. Byla provedena důkladná analýza scénářů na straně poptávky a nabídky s ohledem na nejlepší partnerství, fúze a akvizice, expanzi podnikání a uvedení produktů na trh v sektoru lymfatických malformací po celém světě.

Aktuální odhad velikosti trhu a předpověď

Aktuální velikost trhu: Na základě praktických poznatků z výše uvedených 3 kroků jsme dospěli k aktuální velikosti trhu, klíčovým hráčům na globálním trhu lymfatických malformací a tržním podílům jednotlivých segmentů. Všechny požadované procentuální rozdělení podílů a členění trhu byly stanoveny pomocí výše uvedeného sekundárního přístupu a byly ověřeny prostřednictvím primárních rozhovorů.

Odhad a prognóza: Pro odhad trhu a prognózu byly váhy přiřazeny různým faktorům včetně hnacích sil a trendů, omezení a příležitostí dostupných pro zúčastněné strany. Po analýze těchto faktorů byly použity příslušné prognostické techniky, tj. přístup shora dolů/zdola nahoru, aby se dospělo k prognóze trhu na rok 2030 pro různé segmenty a podsegmenty napříč hlavními globálními trhy. Metodologie výzkumu přijatá k odhadu velikosti trhu zahrnuje:

 • Velikost trhu odvětví, pokud jde o příjmy (USD) a míru přijetí na trhu lymfatických malformací na hlavních domácích trzích
 • Všechny procentuální podíly, rozdělení a rozdělení tržních segmentů a podsegmentů
 • Klíčoví hráči na globálním trhu lymfatických malformací z hlediska nabízených produktů. Také růstové strategie přijaté těmito hráči, aby mohli konkurovat na rychle rostoucím trhu

Ověření velikosti trhu a akcií

Primární výzkum: V hlavních regionech byly provedeny hloubkové rozhovory s hlavními představiteli veřejného mínění (KOL), včetně vrcholových manažerů (CXO/VP, vedoucí prodeje, vedoucí marketingu, provozní vedoucí, regionální vedoucí, vedoucí země atd.). Výsledky primárního výzkumu byly následně shrnuty a byla provedena statistická analýza pro potvrzení stanovené hypotézy. Vstupy z primárního výzkumu byly konsolidovány se sekundárními zjištěními, a proto se informace přeměnily na praktické poznatky.

Rozdělení primárních účastníků v různých regionech

Graf trhu lymfatických malformací
Graf trhu lymfatických malformací

Tržní inženýrství

K dokončení celkového odhadu trhu a k dosažení přesných statistických čísel pro každý segment a podsegment globálního trhu s lymfatickými malformacemi byla použita technika triangulace dat. Data byla rozdělena do několika segmentů a podsegmentů po studiu různých parametrů a trendů v oblastech použití, koncových uživatelů a regionů na globálním trhu lymfatických malformací.

Hlavním cílem studie Global Proteasome Inhibitor Market Study

Studie odhalila současné a budoucí tržní trendy globálního trhu s lymfatickými malformacemi. Investoři mohou získat strategické poznatky a založit své uvážení ohledně investic na kvalitativní a kvantitativní analýze provedené ve studii. Současné a budoucí trendy na trhu určovaly celkovou atraktivitu trhu na regionální úrovni a poskytovaly průmyslovým účastníkům platformu, aby využili nevyužitý trh a těžili z výhody prvního na trhu. Mezi další kvantitativní cíle studií patří:

 • Analyzujte současnou a předpokládanou velikost trhu s lymfatickými malformacemi z hlediska hodnoty (USD). Analyzujte také aktuální a předpokládanou velikost trhu různých segmentů a podsegmentů.
 • Segmenty ve studii zahrnují oblasti použití, koncového uživatele a regiony.
 • Definovat a analyzovat regulační rámec pro průmysl lymfatických malformací.
 • Analyzujte hodnotový řetězec spojený s přítomností různých zprostředkovatelů spolu s analýzou chování zákazníků a konkurentů v tomto odvětví.
 • Analyzujte současnou a předpokládanou velikost trhu s lymfatickými malformacemi pro hlavní region.
 • Mezi hlavní země regionů zkoumaných ve zprávě patří Asie a Tichomoří, Evropa, Severní Amerika a zbytek světa.
 • Firemní profily trhu lymfatických malformací a strategie růstu přijaté účastníky trhu k udržení na rychle rostoucím trhu.
 • Hluboká analýza odvětví na regionální úrovni.

 

Části této zprávy si také můžete zakoupit. Chcete se podívat na moudrou sekci
ceník?