Αγορά βρογχοδιασταλτικών: Τρέχουσα ανάλυση και πρόβλεψη (2021-2027)

$3999 - $6999

Έμφαση στην ένδειξη (Άσθμα, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), Άλλα); Τύπος φαρμάκου (βήτα-αδρενεργικά βρογχοδιασταλτικά, αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά, αναστολέας φωσφοδιεστεράσης, συνδυασμένα φάρμακα, άλλα). Οδός χορήγησης (από του στόματος, ένεση, συσκευή εισπνοής) και περιοχή/χώρα

Σελίδες:

140

Τραπέζι:

38

Φιγούρα:

96

Αναγνωριστικό αναφοράς:

UMHE211564

Γεωγραφία:

Καθαρισμός
  Πάρτε ένα δείγμα
Περιγραφή αναφοράς
Πίνακας Περιεχομένων
Μεθοδολογία Έρευνας

Περιγραφή αναφοράς

Αγορά βρογχοδιασταλτικών 2
Αγορά βρογχοδιασταλτικών 2

Η παγκόσμια αγορά βρογχοδιασταλτικών αναμένεται να καταγράψει CAGR περίπου ~5% κατά την περίοδο 2021-2027. Τα βρογχοδιασταλτικά είναι φάρμακα που ανοίγουν (διαστέλλουν) τις αναπνευστικές οδούς χαλαρώνοντας τους βρογχικούς λείους μυς. Διευκολύνουν την αναπνοή για άτομα με άσθμα ή άλλες πνευμονικές παθήσεις. Έτσι, η αύξηση του αριθμού των ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές, και η θεραπεία διαφόρων ασθενειών όπως το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και άλλα. Ο γηριατρικός πληθυσμός είναι πιο ευάλωτος σε αναπνευστικές διαταραχές όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), το 2019, περίπου 4,069,278 Αμερικανοί ηλικίας άνω των 65 ετών ζούσαν με άσθμα. Δεδομένου ότι τα βρογχοδιασταλτικά παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της βέλτιστης ροής αέρα στους πνεύμονες αυτών των ασθενών, αυτό είναι πιθανό να αυξήσει τη ζήτηση για βρογχοδιασταλτικά στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, η ανάπτυξη προηγμένων βρογχοδιασταλτικών από μεγάλες εταιρείες και τη διαγνωστική βιομηχανία λόγω της παρουσίας καταξιωμένων παραγόντων της αγοράς και της συχνής κυκλοφορίας προϊόντων στην περιοχή. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2020, η EVA Pharma κυκλοφόρησε το «Inhalex», το πρώτο αιγυπτιακό φάρμακο για τη ΧΑΠ με ​​αποτέλεσμα που διαρκεί 24 ώρες. Αυτή η κυκλοφορία του προϊόντος αναμένεται να μειώσει στο μισό το κόστος της θεραπείας ασθενών με ΧΑΠ. 

Abbott Laboratories, AstraZeneca plc., Boehringer Ingelheim International GmbH, GlaxoSmithKline Plc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Novartis AG., Pfizer Inc., SANOFI, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Vectura Group Plc είναι ορισμένοι από τους βασικούς παίκτες στην αγορά. Αρκετές συγχωνεύσεις και εξαγορές μαζί με συνεργασίες έχουν αναληφθεί από αυτούς τους παίκτες για να διευκολύνουν τους πελάτες με προϊόντα/τεχνολογίες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Έκθεση

«Μεταξύ των ενδείξεων, η κατηγορία άσθματος αναμένεται να σημειώσει το υψηλότερο CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης»

Με βάση τις ενδείξεις, η αγορά κατηγοριοποιείται σε άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και άλλα. Μεταξύ αυτών, το άσθμα αναμένεται να σημειώσει το υψηλότερο CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης λόγω της αυξανόμενης επικράτησης του άσθματος παγκοσμίως. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το άσθμα επηρέασε περίπου 262 εκατομμύρια ανθρώπους το 2019 και προκάλεσε 461,000 θανάτους παγκοσμίως. Επιπλέον, η αύξηση του επιπολασμού των πνευμονικών διαταραχών αυξάνει την ανάπτυξη της αγοράς βρογχοδιασταλτικών.

«Μεταξύ του τύπου φαρμάκου, τα αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά αναμένεται να έχουν το υψηλότερο CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης»

Με βάση τον τύπο του φαρμάκου, η αγορά κατηγοριοποιείται σε βήτα-αδρενεργικά βρογχοδιασταλτικά, αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά, αναστολείς φωσφοδιεστεράσης, συνδυαστικά φάρμακα και άλλα. Μεταξύ αυτών, τα αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά αναμένεται να παρουσιάσουν το υψηλότερο CAGR κατά την περίοδο πρόβλεψης καθώς είναι διαθέσιμο τόσο σε μορφές μακράς όσο και βραχείας δράσης. Τα αντιχολινεργικά δρουν αναστέλλοντας την επίδραση της ακετυλοχολίνης στους αεραγωγούς και τις ρινικές οδούς. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME), οι χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις ήταν υπεύθυνες για 71.1 εκατομμύρια YLL και 32.4 εκατομμύρια YLD το 2019. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το άσθμα ήταν οι δύο μεγαλύτεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην παγκόσμια επιβάρυνση των αναπνευστικών παθήσεων.

«Η Βόρεια Αμερική σε σημαντικό μερίδιο κατά την περίοδο πρόβλεψης»

Η Βόρεια Αμερική κατείχε εξέχον μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς βρογχοδιασταλτικών και αναμένεται να αυξηθεί με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης κατά την περίοδο πρόβλεψης λόγω της γρήγορης υιοθέτησης των τεχνολογιών βρογχοδιασταλτικών σε συνδυασμό με την υψηλή συχνότητα εμφάνισης ΧΑΠ και κρουσμάτων άσθματος. Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών και το National Health Interview Surveys (NHIS), τον Απρίλιο του 2021, υπολόγισαν ότι σχεδόν 25.1 εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους 5.1 εκατομμύρια παιδιά, έχουν άσθμα στη χώρα. Επιπλέον, μεγάλες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στα προϊόντα τους λόγω της αυξανόμενης κοινωνικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των ειδικών του κλάδου της υγείας, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των ασθενών σχετικά με τα οφέλη που έχουν τα βρογχοδιασταλτικά για να ωθήσουν τις ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν και να εξουσιοδοτήσουν τα βρογχοδιασταλτικά.

Λόγοι για να αγοράσετε αυτήν την αναφορά:

 • Η μελέτη περιλαμβάνει ανάλυση μεγέθους αγοράς και πρόβλεψης επικυρωμένη από πιστοποιημένους βασικούς εμπειρογνώμονες του κλάδου.
 • Η έκθεση παρουσιάζει μια γρήγορη ανασκόπηση της συνολικής απόδοσης του κλάδου με μια ματιά.
 • Η έκθεση καλύπτει μια εις βάθος ανάλυση σημαντικών ομοτίμων του κλάδου με κύρια εστίαση στα βασικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τις στρατηγικές επέκτασης και τις πρόσφατες εξελίξεις.
 • Λεπτομερής εξέταση των οδηγών, των περιορισμών, των βασικών τάσεων και των ευκαιριών που επικρατούν στον κλάδο.
 • Η μελέτη καλύπτει συνολικά την αγορά σε διαφορετικά τμήματα.
 • Βαθιά κατάδυση ανάλυση του κλάδου σε περιφερειακό επίπεδο.

Επιλογές προσαρμογής:

Η παγκόσμια αγορά βρογχοδιασταλτικών μπορεί περαιτέρω να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτηση ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της αγοράς. Εκτός από αυτό, η UMI κατανοεί ότι μπορεί να έχετε τις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες, επομένως μη διστάσετε να συνδεθείτε μαζί μας για να λάβετε μια αναφορά που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις σας.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε μέρη αυτής της αναφοράς. Θέλετε να ελέγξετε έναν τιμοκατάλογο για το τμήμα;

1.1.Ορισμοί της αγοράς
1.2.Περιορισμός
1.3.Οι ενδιαφερόμενοι
1.4.Νόμισμα που χρησιμοποιείται στην αναφορά

 

2.1.Ερευνητική Διαδικασία Αγοράς Βρογχοδιασταλτικών
2.2.Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς Βρογχοδιασταλτικών
2.3.Μέθοδος Πρόβλεψης
2.4.Προφίλ ερωτώμενου
2.5.Κύριος στόχος της Μελέτης Αγοράς Βρογχοδιασταλτικών

 

3ΣΥΝΟΨΗ ΑΓΟΡΑΣ

 

4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

 

5ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ COVID-19

 

6ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΟΡΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΩΝ (USD BN), 2019-2027F

 

7.1.Άσθμα 
7.2.Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)
7.3.Άλλα 

 

8.1.Βήτα-αδρενεργικά βρογχοδιασταλτικά
8.2.Αντιχολινεργικά βρογχοδιασταλτικά
8.3.Αναστολέας φωσφοδιεστεράσης
8.4.Συνδυασμένα φάρμακα 
8.5.Άλλα  

 

9.1.Χάπι 
9.2.Ένεση 
9.3.Εισπνευστήρ  

 

10.1.Βόρεια Αμερική
10.1.1.ΗΠΑ 
10.1.2.Canada 
10.1.3.Υπόλοιπο της Βόρειας Αμερικής 
10.2.Ευρώπη 
10.2.1.Germany 
10.2.2.UK 
10.2.3.Γαλλία 
10.2.4.Ιταλία 
10.2.5.Ισπανία 
10.2.6.Η υπόλοιπη Ευρώπη
10.3.Ασίας-Ειρηνικού
10.3.1.Κίνα 
10.3.2.Ιαπωνία 
10.3.3.India 
10.3.4.Australia 
10.3.5.Υπόλοιπο της Ασίας-Ειρηνικού
10.4.Rest of World

 

11.1.Οδηγούς αγοράς
11.2.Προκλήσεις της αγοράς
11.3.Ανάλυση επιπτώσεων

 

12ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΩΝ

 

13ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΩΝ

 

14ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

15.1.Ανάλυση από την πλευρά της ζήτησης
15.2.Ανάλυση από την πλευρά της προσφοράς

 

16ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ

 

17.1.Ανταγωνιστικό τοπίο
17.1.1.Ανάλυση πέντε δυνάμεων του Porter 
18.1.Abbott Laboratories
18.2.AstraZeneca plc.
18.3.Boehringer Ingelheim International GmbH
18.4.GlaxoSmithKline Plc.
18.5.F. Hoffmann-La Roche Ltd.
18.6.Novartis AG.
18.7.Pfizer Inc. 
18.8.SANOFI 
18.9.Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
18.10.Vectura Group Plc.

Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας για την Παγκόσμια Ανάλυση Αγοράς Βρογχοδιασταλτικών (2021-2027)

Η ανάλυση της ιστορικής αγοράς, η εκτίμηση της τρέχουσας αγοράς και η πρόβλεψη της μελλοντικής αγοράς της παγκόσμιας αγοράς βρογχοδιασταλτικών ήταν τα τρία σημαντικά βήματα που έγιναν για τη δημιουργία και ανάλυση της υιοθέτησης βρογχοδιασταλτικών σε μεγάλες περιοχές παγκοσμίως. Διεξήχθη εξαντλητική δευτερογενής έρευνα για τη συλλογή των ιστορικών αριθμών της αγοράς και την εκτίμηση του τρέχοντος μεγέθους της αγοράς. Δεύτερον, για την επικύρωση αυτών των πληροφοριών, ελήφθησαν υπόψη πολυάριθμα ευρήματα και υποθέσεις. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν επίσης εξαντλητικές πρωτογενείς συνεντεύξεις, με ειδικούς του κλάδου σε όλη την αλυσίδα αξίας της παγκόσμιας αγοράς βρογχοδιασταλτικών. Μετά την παραδοχή και την επικύρωση των αριθμών της αγοράς μέσω πρωτογενών συνεντεύξεων, χρησιμοποιήσαμε μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω/από κάτω προς τα πάνω για την πρόβλεψη του πλήρους μεγέθους της αγοράς. Στη συνέχεια, υιοθετήθηκαν μέθοδοι ανάλυσης της αγοράς και τριγωνοποίησης δεδομένων για την εκτίμηση και ανάλυση του μεγέθους της αγοράς των τμημάτων και των υποτμημάτων του κλάδου που αφορούν. Αναλυτική μεθοδολογία εξηγείται παρακάτω:

Ανάλυση ιστορικού μεγέθους αγοράς

Βήμα 1: Σε βάθος μελέτη δευτερογενών πηγών:

Διεξήχθη λεπτομερής δευτερογενής μελέτη για να ληφθεί το ιστορικό μέγεθος της αγοράς της αγοράς βρογχοδιασταλτικών μέσω εσωτερικών πηγών της εταιρείας, όπως π.χ. ετήσιες εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάσεις απόδοσης, δελτία τύπου κ.λπ., και εξωτερικές πηγές συμπεριλαμβανομένων περιοδικά, ειδήσεις και άρθρα, κρατικές δημοσιεύσεις, δημοσιεύσεις ανταγωνιστών, εκθέσεις τομέα, βάσεις δεδομένων τρίτων και άλλες αξιόπιστες δημοσιεύσεις.

Βήμα 2: Τμηματοποίηση αγοράς:

Αφού λάβαμε το ιστορικό μέγεθος της αγοράς της αγοράς των βρογχοδιασταλτικών, διενεργήσαμε μια λεπτομερή δευτερεύουσα ανάλυση για να συγκεντρώσουμε ιστορικά στοιχεία αγοράς και να μοιραστούμε μερίδια για διαφορετικά τμήματα και υπο-τμήματα για μεγάλες περιοχές. Τα κύρια τμήματα περιλαμβάνονται στην αναφορά ως ένδειξη, τύπος φαρμάκου, οδός χορήγησης και περιοχή. Πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω αναλύσεις σε επίπεδο χώρας για την αξιολόγηση της συνολικής υιοθέτησης μοντέλων δοκιμών σε αυτήν την περιοχή.

Βήμα 3: Ανάλυση παραγόντων:

Μετά την απόκτηση του ιστορικού μεγέθους της αγοράς διαφορετικών τμημάτων και υποτμημάτων, πραγματοποιήσαμε λεπτομερή ανάλυση παραγοντική ανάλυση για την εκτίμηση του τρέχοντος μεγέθους της αγοράς της αγοράς βρογχοδιασταλτικών. Περαιτέρω, πραγματοποιήσαμε ανάλυση παραγόντων χρησιμοποιώντας εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές όπως η ένδειξη, ο τύπος του φαρμάκου, η οδός χορήγησης και η περιοχή των βρογχοδιασταλτικών. Διεξήχθη διεξοδική ανάλυση για σενάρια από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη κορυφαίες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επέκταση επιχειρήσεων και λανσαρίσματα προϊόντων στον τομέα της αγοράς βρογχοδιασταλτικών σε όλο τον κόσμο.

Τρέχουσα εκτίμηση μεγέθους αγοράς και πρόβλεψη

Τρέχον μέγεθος αγοράς: Με βάση τις χρήσιμες πληροφορίες από τα παραπάνω 3 βήματα, καταλήξαμε στο τρέχον μέγεθος της αγοράς, τους βασικούς παίκτες στην παγκόσμια αγορά βρογχοδιασταλτικών και τα μερίδια αγοράς των τμημάτων. Όλα τα απαιτούμενα ποσοστιαία μερίδια χωρίστηκαν και οι αναλύσεις της αγοράς προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας την προαναφερθείσα δευτερεύουσα προσέγγιση και επαληθεύτηκαν μέσω πρωτογενών συνεντεύξεων.

Εκτίμηση & Πρόβλεψη: Για την εκτίμηση και την πρόβλεψη της αγοράς, στάθμιση δόθηκε σε διαφορετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών και των τάσεων, των περιορισμών και των ευκαιριών που είναι διαθέσιμες για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μετά την ανάλυση αυτών των παραγόντων, εφαρμόστηκαν σχετικές τεχνικές πρόβλεψης, π.χ., προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω/από κάτω προς τα πάνω για να καταλήξουμε στην πρόβλεψη της αγοράς περίπου το 2027 για διαφορετικά τμήματα και υπο-τμήματα στις μεγάλες αγορές παγκοσμίως. Η ερευνητική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς περιλαμβάνει:

 • Το μέγεθος της αγοράς του κλάδου, σε όρους εσόδων (USD) και το ποσοστό υιοθέτησης της αγοράς βρογχοδιασταλτικών στις μεγάλες αγορές του εσωτερικού
 • Όλα τα ποσοστιαία μερίδια, διασπάσεις και αναλύσεις τμημάτων και υποτμημάτων της αγοράς
 • Βασικοί παίκτες στην παγκόσμια αγορά βρογχοδιασταλτικών όσον αφορά τις προσφερόμενες λύσεις. Επίσης, οι στρατηγικές ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από αυτούς τους παίκτες για να ανταγωνιστούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά

Μέγεθος αγοράς και επικύρωση μεριδίου

Πρωτογενής Έρευνα: Διεξήχθησαν σε βάθος συνεντεύξεις με τους βασικούς ηγέτες γνώμης (KOL) συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων στελεχών (CXO/VPs, Sales Head, Marketing Head, Operational Head, Regional Head, Country Head, κ.λπ.) σε μεγάλες περιοχές. Στη συνέχεια συνοψίστηκαν τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας και πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για να αποδειχθεί η δηλωθείσα υπόθεση. Οι εισροές από την πρωτογενή έρευνα ενοποιήθηκαν με δευτερεύοντα ευρήματα, μετατρέποντας έτσι τις πληροφορίες σε πρακτικές ιδέες.

Διαίρεση Πρωτοβάθμιων Συμμετεχόντων σε Διαφορετικές Περιφέρειες

Αγορά βρογχοδιασταλτικών 1
Αγορά βρογχοδιασταλτικών 1

Μηχανική Αγοράς

Η τεχνική τριγωνοποίησης δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της συνολικής εκτίμησης της αγοράς και για την επίτευξη ακριβών στατιστικών αριθμών για κάθε τμήμα και υπο-τμήμα της παγκόσμιας αγοράς βρογχοδιασταλτικών. Τα δεδομένα χωρίστηκαν σε διάφορα τμήματα και υπο-τμήματα μετά τη μελέτη διαφόρων παραμέτρων και τάσεων στους τομείς της ένδειξης, του τύπου φαρμάκου, της οδού χορήγησης και της περιοχής και της περιοχής στην παγκόσμια αγορά βρογχοδιασταλτικών.

Ο κύριος στόχος της Παγκόσμιας Μελέτης Αγοράς Βρογχοδιασταλτικών

Στη μελέτη επισημάνθηκαν οι τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς της παγκόσμιας αγοράς βρογχοδιασταλτικών. Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν στρατηγικές γνώσεις για να βασίσουν τη διακριτική τους ευχέρεια για επενδύσεις στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση που διενεργείται στη μελέτη. Οι τρέχουσες και οι μελλοντικές τάσεις της αγοράς καθόρισαν τη συνολική ελκυστικότητα της αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο, παρέχοντας μια πλατφόρμα στον βιομηχανικό συμμετέχοντα να εκμεταλλευτεί την αναξιοποίητη αγορά για να επωφεληθεί από ένα πλεονέκτημα πρώτης κίνησης. Άλλοι ποσοτικοί στόχοι των μελετών περιλαμβάνουν:

 • Αναλύστε το τρέχον και το προβλεπόμενο μέγεθος της αγοράς της αγοράς βρογχοδιασταλτικών σε όρους αξίας (USD). Επίσης, αναλύστε το τρέχον και το προβλεπόμενο μέγεθος της αγοράς διαφορετικών τμημάτων και υποτμημάτων
 • Τα τμήματα στη μελέτη περιλαμβάνουν περιοχές ένδειξης, τύπο φαρμάκου, οδό χορήγησης και περιοχή.
 • Καθορισμός και ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη βιομηχανία της αγοράς βρογχοδιασταλτικών.
 • Αναλύστε την αλυσίδα αξίας που εμπλέκεται με την παρουσία διαφόρων διαμεσολαβητών, παράλληλα με την ανάλυση της συμπεριφοράς πελατών και ανταγωνιστών του κλάδου.
 • Αναλύστε το τρέχον και το προβλεπόμενο μέγεθος αγοράς της αγοράς βρογχοδιασταλτικών για τη μεγάλη περιοχή.
 • Οι κύριες χώρες των περιοχών που μελετήθηκαν στην έκθεση περιλαμβάνουν τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Τα εταιρικά προφίλ της αγοράς βρογχοδιασταλτικών και οι στρατηγικές ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν από τους παράγοντες της αγοράς για να διατηρηθούν στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά
 • Βαθιά κατάδυση ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο του κλάδου

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε μέρη αυτής της αναφοράς. Θέλετε να ελέγξετε έναν τιμοκατάλογο για το τμήμα;