Digital Twin terveydenhuollon markkinoilla: nykyinen analyysi ja ennuste (2024-2032)

$3999 - $6999

Painopiste tyypissä (Process & System Digital Twin ja Product Digital Twin); Sovellus (omaisuuden ja prosessin hallinta, henkilökohtainen lääketiede, lääketutkimus ja muut); Loppukäyttäjä (sairaalat ja klinikat, kliiniset tutkimusorganisaatiot ja muut); Alue/maa.

Sivuja:

130

Taulukko:

74

Kuvio:

105

Raportin tunnus:

UMHE212765

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät
Arviot (0)

Raportin kuvaus

Maailmanlaajuinen digitaalinen kaksoispari terveydenhuollon markkinoilla
Maailmanlaajuinen digitaalinen kaksoispari terveydenhuollon markkinoilla

Digital Twin terveydenhuollon markkinoiden koosta ja ennusteissa

Terveydenhuollon markkinoiden digitaalisen kaksosen arvoksi arvioitiin 1468.01 miljoonaa dollaria, ja sen odotetaan kasvavan vahvalla noin 28.9 prosentin CAGR:llä ennustejaksolla (2024-2032) digitaaliseen kaksosuuteen tehtyjen investointien ansiosta.

Digital Twin terveydenhuollon markkina-analyysissä

Viime vuosina digitaaliset kaksoset ovat nousseet muuttavana voimana useilla aloilla, mukaan lukien terveydenhuolto. Simulaatioon, data-analytiikkaan ja esineiden Internetiin (IoT) perustuvat digitaaliset kaksoset tarjoavat virtuaalisen kopion fyysisistä kokonaisuuksista – olipa kyseessä sitten kone, prosessi tai terveydenhuollon yhteydessä potilas. Tämä innovaatio käyttää kehittyneitä tekniikoita luodakseen kattavan digitaalisen vastineen yksilön terveysprofiilista, mukaan lukien fysiologiset parametrit, sairaushistoria, geneettinen rakenne ja elämäntapatekijät.

 • Tuoreet hallituksen tilastot vuodelta 2023 korostavat Kiinan sitoutumista terveydenhuollon saatavuuden ja laadun parantamiseen. Maa investoi merkittävästi digitaaliseen infrastruktuuriin ja innovaatioihin parantaakseen terveydenhuoltojärjestelmäänsä. Tämä investointi on ratkaisevan tärkeä, koska Kiinassa on edessään kasvava sydän- ja verisuonitautiepidemia, jossa yli 3 miljoonaa kuolemantapausta johtuu vuosittain sydän- ja verisuonisairauksista National Center for Biotechnology Information (NCBI) julkaiseman tutkimuksen mukaan.
 • Vuonna 2023 Siemens Healthineers teki yhteistyötä NHS Foundation Trustsin kanssa ottaakseen käyttöön digitaalisia kaksoisratkaisuja lääketieteellisten laitteiden ennakoivaan huoltoon. Tämä aloite on suunniteltu parantamaan palvelun laatua ja vähentämään laitteiden seisokkeja, mikä osoittaa digitaalisen kaksoisteknologian käytännön hyödyt terveydenhuollossa.

Digital Twin terveydenhuollon markkinatrendeissä

Tässä osiossa käsitellään keskeisiä markkinatrendejä, jotka vaikuttavat terveydenhuollon markkinoiden Digital Twinin eri segmentteihin tutkimusasiantuntijoidemme tunnistamana.

Tuote Digital Twin Segment Transforming Industry

Terveydenhuollon digitaalisten kaksoistuotteiden segmentti on keskeinen edistysaskel teknologian hyödyntämisessä terveydenhuollon toimituksen ja tulosten parantamiseksi. Digitaaliset kaksoset terveydenhuollossa luovat tyypillisesti virtuaalisia kopioita fyysisistä kokonaisuuksista, mukaan lukien lääketieteelliset laitteet, elimet tai kokonaiset terveydenhuoltojärjestelmät. Näitä digitaalisia jäljennöksiä käytetään lukuisissa sovelluksissa, kuten omaisuudenhallinnassa, lääkekehityksessä ja personoidussa lääketieteessä, mikä mahdollistaa terveydenhuollon prosessien syvällisen ymmärtämisen ja optimoinnin.: Viime vuosina tällä segmentillä on nähty merkittäviä innovaatioita ja rahoitusta. Esimerkiksi lokakuussa 2023 Leucine, startup, keräsi 7 miljoonaa dollaria A-sarjan rahoitusta parantaakseen tekoälyyn perustuvaa digitaalista kaksoisalustaa, joka on suunniteltu lääkevalmistajille. Tämän alustan tavoitteena on virtaviivaistaa säännösten noudattamista ja optimoida valmistusprosesseja.

Pohjois-Amerikan odotetaan kasvavan merkittävällä CAGR:llä ennustejakson aikana

Pohjois-Amerikassa Yhdysvallat hallitsee digitaalisten kaksoisterveydenhuollon markkinoita. Tätä kasvua vauhdittavat useat tekijät. Tekniikan, erityisesti IoT:n, tekoälyn ja big datan analytiikan kehitys, on mahdollistanut kehittyneiden digitaalisten kaksoisratkaisujen luomisen, jotka voivat mallintaa ja simuloida tarkasti monimutkaisia ​​terveydenhuollon skenaarioita. Lisäksi lisääntyvä keskittyminen arvopohjaiseen hoitoon ja potilaskeskeisiin lähestymistapoihin on lisännyt kysyntää ratkaisuille, jotka lisäävät tehokkuutta, alentavat kustannuksia ja parantavat kliinisiä tuloksia. Lisäksi viimeaikaiset kumppanuudet terveydenhuollon tarjoajien, teknologiayritysten ja tutkimuslaitosten välillä digitaalisten kaksoisratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi korostavat digitaalisten kaksoismarkkinoiden vauhtia Pohjois-Amerikan terveydenhuollossa.

Esimerkiksi vuonna 2023 Google Health ilmoitti tekevänsä yhteistyötä johtavien terveydenhuollon tarjoajien kanssa hyödyntääkseen digitaalista kaksoisteknologiaa ennakoivaan analytiikkaan ja yksilölliseen potilaiden hoitoon.

Maailmanlaajuinen digitaalinen kaksoisyritys terveydenhuollon markkinoiden segmentoinnissa
Maailmanlaajuinen digitaalinen kaksoisyritys terveydenhuollon markkinoiden segmentoinnissa

Digital Twin terveydenhuoltoalan yleiskatsaus

Terveydenhuollon digitaalinen kaksoisyritys on kilpailukykyinen ja pirstoutunut, ja sillä on useita globaaleja ja kansainvälisiä markkinatoimijoita. Keskeiset toimijat omaksuvat erilaisia ​​kasvustrategioita parantaakseen läsnäoloaan markkinoilla, kuten kumppanuuksia, sopimuksia, yhteistyöhankkeita, uusien tuotteiden lanseerauksia, maantieteellisiä laajennuksia sekä fuusioita ja yritysostoja. Markkinoilla toimivia suuria toimijoita ovat Atos SE; Koninklijke Philips NV; Altair Engineering Inc.; Verto Terveys; Twin Health; Dassault Systèmes; PrediSurge; Virtonomy GmbH; Siemens Healthineers AG”; ja Microsoft.

Maailmanlaajuinen digitaalinen kaksonen terveydenhuollon markkinoiden trendeissä
Maailmanlaajuinen digitaalinen kaksonen terveydenhuollon markkinoiden trendeissä

Digital Twin terveydenhuollon markkina-uutisissa

 • Tammikuussa 2024 Siemensin toimitusjohtaja keskusteli digitaalisten kaksosten transformatiivisista mahdollisuuksista CES 2024 -tapahtuman pääpuheenvuorossa korostaen heidän rooliaan teollisuuden metaversumissa ja terveydenhuollossa. Painopiste oli tehtävien tehokkuuden ja tarkkuuden parantamisessa digitaalisen simuloinnin ja tekoälyn avulla.
 • Maaliskuussa 2024 Twin Health sai 50 miljoonaa dollaria laajentaakseen Whole-Body Digital Twin -teknologiaansa, jonka tavoitteena on mullistaa kroonisten aineenvaihduntasairauksien ehkäisy ja korjaaminen. Tämä rahoitus auttaa laajentamaan uraauurtavaa palveluaan edelleen terveydenhuollon sovelluksiin.

Digital Twin terveydenhuollon markkinoiden raportin kattavuus

Digital Twin terveydenhuollon markkinoiden raportin kattavuus
Digital Twin terveydenhuollon markkinoiden raportin kattavuus

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet todennettuja avainalan asiantuntijoita.
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä.
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti keskeisiin yritysten taloustietoihin, tuotesalkkuihin, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista.
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi.

Mukautusvaihtoehdot:

Terveydenhuollon maailmanlaajuista digitaalista kaksoset voidaan edelleen räätälöidä tarpeen tai minkä tahansa muun markkinasegmentin mukaan. Tämän lisäksi UMI ymmärtää, että sinulla voi olla omia liiketoimintatarpeitasi, joten ota meihin yhteyttä saadaksesi vaatimuksiasi täysin vastaavan raportin.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Q1: Mikä on tämänhetkinen markkinoiden koko ja kasvupotentiaali digitaalisella kaksosella terveydenhuoltomarkkinoilla?

V: Terveydenhuollon markkinoiden digitaalisen kaksonen arvoksi arvioitiin 1468.01 miljoonaa dollaria vuonna 2023, ja sen odotetaan kasvavan CAGR:llä 28.9 % ennustejaksolla (2024-2032).

Kysymys 2: Mitkä ovat digitaalisen kaksonen kasvua edistävät tekijät terveydenhuoltomarkkinoilla?

V: Digitaalisten kaksosten kasvava sovellus, investointien kasvu sekä kasvava tutkimus- ja kehitystoiminta ohjaavat digitaalista kaksoisosaamista terveydenhuoltomarkkinoilla.

Q3: Millä segmentillä on suurin osuus digitaalisista kaksosista terveydenhuollon markkinoilla tyypeittäin?

V: Prosessin ja järjestelmän digitaalisten kaksosten segmentillä on tyypeittäin suurin osuus digitaalisista kaksosista terveydenhuollon markkinoilla.

Kysymys 4: Mitkä ovat nousevat teknologiat ja trendit digitaalisessa kaksoispuolella terveydenhuoltomarkkinoilla?

V: Tekoälyn kasvava käyttö terveydenhuollossa on yksi tärkeimmistä digitaalisten kaksosten trendeistä terveydenhuoltomarkkinoilla.

Q5: Mikä alue hallitsee digitaalista kaksoisosaa terveydenhuollon markkinoilla?

V: Pohjois-Amerikan odotetaan hallitsevan markkinoita ennustejaksolla.

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.Päätavoite
1.3.Sidosryhmät
1.4.rajoitus

 

2.1.Digitaalikaksosten tutkimusprosessi terveydenhuollon markkinoilla
2.2.Terveydenhuollon markkinoiden digitaalisen kaksosen tutkimusmetodologia
2.3.Vastaajan profiili  

 

3.1.Toimialan tiivistelmä
3.2.Segmenttinäkymät
 3.2.1.Markkinoiden kasvun intensiteetti
3.3.Alueellinen Outlook

 

4.1.Ajurit   
4.2.Tilaisuus  
4.3.rajoituksia   
4.4.Trendit   
4.5.PESTEL-analyysi  
4.6.Kysyntäpuolen analyysi 
4.7.Tarjontapuolen analyysi  
 4.7.1.Sulautuminen ja yritysosto 
 4.7.2.Sijoitusskenaario 
 4.7.3.Toimialan näkemyksiä: Johtavat startup-yritykset ja niiden ainutlaatuiset strategiat

 

5.1.Alueellinen hinnoitteluanalyysi
5.2.Hintaan vaikuttavat tekijät

 

6MAAILMANLAAJUINEN DIGITAALINEN KAKSOS TERVEYDENHUOLTOMARKKINOIDEN TULOSSA (BN USD), 2022-2032F

 

7TEKNOLOGIOIDEN MARKKINATIETOJA 

 

8.1.Process & System Digital Twin
8.2.Tuote Digital Twin 

 

9.1.Omaisuuden ja prosessien hallinta
9.2.Henkilökohtainen lääketiede
9.3.Drug Discovery
9.4.Muuta 

 

10.1.Sairaala ja klinikat
10.2.Kliiniset tutkimusorganisaatiot
10.3.Muuta 

 

11.1.Pohjois-Amerikka   
 11.1.1.USA 
 11.1.2.Kanada 
 11.1.3.Muu Pohjois-Amerikka
11.2.Eurooppa   
 11.2.1.Saksa 
 11.2.2.UK 
 11.2.3.Ranska 
 11.2.4.Italia 
 11.2.5.Espanja 
 11.2.6.Muu Eurooppa
11.3.Aasian ja Tyynenmeren  
 11.3.1.Kiina 
 11.3.2.Japani 
 11.3.3.Intia 
 11.3.4.Muu Aasia-Tyynenmeren alue
11.4.Muu maailma  

 

12.1.Marginaalianalyysi
12.2.Luettelo markkinaosapuolista

 

13.1.Kilpailun hallintapaneeli
13.2.Kilpailijan markkina-aseman analyysi
13.3.Porterin viiden voiman analyysi

 

14.1.Atos SE  
 14.1.1.Yrityksen yleiskuvaus
 14.1.2.Avaintalous
 14.1.3.SWOT-analyysi
 14.1.4.Tuoteportfolio
 14.1.5.Viimeaikaiset tapahtumat
14.2.Koninklijke Philips NV
14.3.Altair Engineering Inc.
14.4.Verto Terveys 
14.5.Twin Health 
14.6.Dassault Systèmes 
14.7.PrediSurge 
14.8.Virtonomy GmbH 
14.9.Siemens Healthineers AG
14.10.Microsoft  

 

15AKRONYMI JA OLETUS

 

16LIITE

 

Tutkimusmenetelmät

Terveydenhuollon markkina-analyysin digitaalisen kaksosen tutkimusmetodologia (2024-2032)

Historiallisten markkinoiden analysointi, nykyisten markkinoiden arvioiminen ja terveydenhuollon maailmanlaajuisen digitaalisen kaksosen tulevaisuuden markkinoiden ennustaminen olivat kolme tärkeintä askelta digitaalisen kaksosen luomiseksi ja omaksumiseksi terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti suurilla alueilla. Kattava toissijainen tutkimus tehtiin historiallisten markkinalukujen keräämiseksi ja nykyisen markkinoiden koon arvioimiseksi. Toiseksi näiden oivallusten vahvistamiseksi otettiin huomioon lukuisia havaintoja ja oletuksia. Lisäksi tehtiin kattavat perushaastattelut alan asiantuntijoiden kanssa maailmanlaajuisen terveydenhuollon digitaalisen kaksoisparin arvoketjussa. Markkinalukujen oletuksen ja validoinnin jälkeen ensihaastattelujen avulla käytimme ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa markkinoiden täydellisen koon ennustamiseen. Tämän jälkeen otettiin käyttöön markkinajako- ja datan kolmiomittausmenetelmiä, joilla arvioitiin ja analysoitiin toimialan segmenttien ja alasegmenttien markkinakoko. Yksityiskohtainen menetelmä selitetään alla:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

Yksityiskohtainen toissijainen tutkimus tehtiin digitaalisen kaksosen historiallisen markkinakoon selvittämiseksi terveydenhuollon markkinoilla yrityksen sisäisten lähteiden, kuten esim. vuosikertomukset ja tilinpäätökset, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

Saatuamme digitaalisen kaksosen historiallisen markkinakoon terveydenhuollon markkinoilla, teimme yksityiskohtaisen toissijaisen analyysin kerätäksemme historiallisia markkinanäkemyksiä ja osuuksia eri segmenteistä ja alasegmenteistä tärkeimmillä alueilla. Tärkeimmät segmentit sisältyvät raporttiin tyyppinä, sovelluksena ja loppukäyttäjänä. Maakohtaisia ​​lisäanalyysejä tehtiin testausmallien yleisen käyttöönoton arvioimiseksi kyseisellä alueella.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi arvioida digitaalisen kaksonen nykyinen markkinakoko terveydenhuoltomarkkinoilla. Lisäksi teimme tekijäanalyysin käyttämällä riippuvaisia ​​ja riippumattomia muuttujia, kuten digitaalisen kaksoistyypin, sovelluksen ja loppukäyttäjän terveydenhuoltomarkkinoilla. Kysyntä- ja tarjontapuolen skenaarioista tehtiin perusteellinen analyysi, jossa otettiin huomioon huippukumppanuudet, fuusiot ja yrityskaupat, liiketoiminnan laajentaminen ja tuotelanseeraukset terveydenhuollon markkinoiden digitaalisessa kaksoispuolella kaikkialla maailmassa.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Yllä olevista kolmesta vaiheesta saatujen käyttökelpoisten oivallusten perusteella päädyimme nykyiseen markkinoiden kokoon, terveydenhuollon maailmanlaajuisen digitaalisen kaksoisalan avaintoimijoihin ja segmenttien markkinaosuuksiin. Kaikki vaaditut prosenttiosuudet jaettiin ja markkinajakaumat määritettiin käyttämällä edellä mainittua toissijaista lähestymistapaa ja varmennettiin ensihaastatteluilla.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa, jotta saatiin aikaan markkinaennuste vuodelle 2030 eri segmenteillä ja alasegmenteillä tärkeimmillä markkinoilla maailmanlaajuisesti. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • Alan markkinoiden koko tuloina (USD) ja digitaalisen kaksoiskappaleen käyttöönottoaste terveydenhuollon markkinoilla kotimaan suurilla markkinoilla
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Terveydenhuollon globaalien digitaalisten kaksosten avaintoimijat tarjottavien tuotteiden osalta. Myös näiden toimijoiden omaksumat kasvustrategiat kilpaillakseen nopeasti kasvavilla markkinoilla

Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Tärkeimmillä alueilla suoritettiin perusteellisia haastatteluja tärkeimpien mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja, aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

Digital Twin terveydenhuollon markkinakaaviossa
Digital Twin terveydenhuollon markkinakaaviossa

Markkinasuunnittelu

Tietojen kolmiomittaustekniikkaa käytettiin kokonaismarkkinoiden arvioinnin viimeistelyyn ja tarkan tilastollisen numeron saamiseksi jokaiselle terveydenhuollon maailmanlaajuisen digitaalisen kaksoisosan segmentille ja alasegmentille. tiedot jaettiin useisiin segmentteihin ja alasegmentteihin, kun tutkittiin erilaisia ​​parametreja ja trendejä tyypin, sovelluksen ja loppukäyttäjän aloilla terveydenhuollon maailmanlaajuisten digitaalisten kaksosten osalta.

Global Digital Twin in Healthcare Market Study -tutkimuksen päätavoite

Tutkimuksessa täsmennettiin terveydenhuollon maailmanlaajuisen digitaalisen kaksonen nykyiset ja tulevat markkinatrendit. Sijoittajat voivat saada strategista näkemystä sijoittaakseen harkintavaltansa tutkimuksessa tehdyn laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin perusteella. Nykyiset ja tulevat markkinatrendit määrittelivät markkinoiden yleisen houkuttelevuuden alueellisella tasolla tarjoten teollisuuden toimijalle alustan hyödyntää hyödyntämättömiä markkinoita saadakseen etua ensimmäisestä toimijasta. Muita tutkimuksen määrällisiä tavoitteita ovat:

 • Analysoi terveydenhuollon markkinoiden digitaalisen kaksosen nykyinen ja ennustettu markkinakoko arvona (USD). Analysoi myös eri segmenttien ja alasegmenttien nykyinen ja ennustettu markkinakoko
 • Tutkimuksen segmentit sisältävät tyypin, sovelluksen ja loppukäyttäjän alueet
 • Määrittele ja analysoi terveydenhuollon digitaalisen kaksosen sääntelykehys
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä
 • Analysoi digitaalisen kaksosen nykyinen ja ennustettu markkinakoko suuren alueen terveydenhuoltomarkkinoilla
 • Suurimpia raportissa tutkittuja alueita ovat Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muu maailma
 • Terveydenhuoltomarkkinoiden digitaalisen kaksosen yritysprofiilit ja markkinatoimijoiden omaksumat kasvustrategiat pysyäkseen nopeasti kasvavilla markkinoilla
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

Arvostelut

Ei arvosteluja vielä.

Arvostele ensimmäisenä "Digital Twin terveydenhuollon markkinoilla: Nykyinen analyysi ja ennuste (2024-2032)"

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *