Kaksikammioisten sydämentahdistimien markkinat: nykyinen analyysi ja ennuste (2023–2030)

$3999 - $6999

Tuotetyypin korostaminen (istutettavat sydämentahdistimet ja ulkoiset tahdistimet); Tekniikka (yksikammioinen eteinen, rytmihäiriöt, bradykardia ja muut); ja alue/maa

Sivuja:

154

Taulukko:

44

Kuvio:

104

Raportin tunnus:

UMHE212542

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät

Raportin kuvaus

Kaksikammioiset sydämentahdistimien markkinat
Kaksikammioiset sydämentahdistimien markkinat

Globaalin kaksikammioisen tahdistimen markkinan odotetaan kasvavan merkittävästi, noin 4.5 % ennustejaksolla. Kaksikammioiset sydämentahdistimet ovat sydämen laitteita, jotka käyttävät sekä sydämen eteiseen että kammioon istutettuja johtoja. Ne koordinoivat sähköimpulsseja näiden kammioiden välillä, mikä auttaa säätelemään sydämen rytmiä ja parantamaan sen tehokkuutta. Kaksikammioiset tahdistinpalvelut nousivat etupäässä alkoholin ja tupakan lisääntyneen kulutuksen vuoksi. Markkinat ovat nousseet merkittävästi tämän ohjaavan tekijän ansiosta. Tämän lisäksi investoinnit kardiologiaosastoille sekä valtion sydänsairauksia koskevat tiedotusohjelmat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina, mikä on keskeisiä mahdollisuuksia markkinoille luovia tekijöitä. Esimerkiksi Yhdysvaltain terveys- ja ihmispalveluministeriön mukaan vuonna 2021 noin yhdellä 1:stä 20-vuotiaasta ja sitä vanhemmasta aikuisesta oli CAD (noin 20 %). Markkinoiden kasvua vauhdittavat myös monet muut tekijät, jotka auttoivat edistämään markkinoita ennustejaksolla, kuten sydänsairauksia koskevien tiedotusohjelmien räjähdysmäinen kasvu, tupakointiväestön lisääntyminen ja alkoholismikulttuurin nousu.

HAE RAPORTTINÄYTE

Abbott; Biotronik; Boston Scientific Corporation; Lepu Medical Application (Beijing) Co., Ltd.; LivaNova PLC; MEDICO S.R.L.; Medtronic; Oscor Inc.; OSYPKA MEDICAL; MicroPort Scientific Corporation on eräitä markkinoiden avaintoimijoita. Nämä toimijat ovat tehneet useita yritysjärjestelyjä ja kumppanuuksia auttaakseen asiakkaita käyttämään huipputeknisiä ja innovatiivisia tuotteita/teknologioita.

Raportissa esitetyt näkemykset

"Tuotteiden joukossa tyyppi, ulkoiset sydämentahdistimet luokka todistaa korkeampi CAGR ennustejaksolla”

Tuotetyypin perusteella markkinat on jaettu implantoitaviin sydämentahdistimiin ja ulkoisiin sydämentahdistimiin. Ulkoisen tahdistimen segmentin odotetaan kasvavan korkealla CAGR-arvolla ennustejaksolla, koska tupakankäytössä on kasvava trendi, mukaan lukien tupakointi ja purutupakka sekä liiallinen alkoholinkäyttö. Esimerkiksi National Center for Drug Abuse Statisticsin mukaan 10.2 prosentilla 12-vuotiaista ja sitä vanhemmista amerikkalaisista oli alkoholinkäyttöhäiriö vuonna 2020. Ulkoiset sydämentahdistimet ovat tilapäisiä laitteita, jotka sijoitetaan kehon ulkopuolelle ja joita käytetään tyypillisesti hätätilanteissa tai lyhytaikaisissa sydänongelmissa. Ne kiinnitetään rintaan elektrodipaikoilla ja liitetään ulkoiseen generaattoriin, mikä mahdollistaa väliaikaisen tahdistuksen, kunnes sydämen rytmi vakiintuu tai kunnes pysyvä ratkaisu, kuten implantoitava sydämentahdistin, voidaan implantoida. Siten ulkoisten tahdistinten odotetaan kokevan korkeampaa CAGR-arvoa ennustejakson aikana.

”Sovelluksissa rytmihäiriöillä oli merkittävä markkinaosuus vuonna 2022”

Sovelluksen perusteella markkinat luokitellaan rytmihäiriöihin, bradykardiaan ja muihin. Rytmihäiriösegmentti hallitsee markkinoita epäterveellisten elämäntapojen ja liikalihavuuden yleistymisen vuoksi. Rytmihäiriö on laaja käsite, joka kattaa kaikki sydämen rytmin epäsäännöllisyydet. Se tarkoittaa mitä tahansa epäsäännöllistä sydämenlyöntiä. Sydänsairauksien ilmaantuvuus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti, mikä on tätä segmenttiä ohjaava tekijä. Esimerkiksi National Library of Medicine -kirjaston mukaan Intiassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet suuria eroja AF:n esiintyvyyden välillä 0.1-1.6 (%). Näin ollen rytmihäiriöillä oli merkittävä osuus markkinoista vuonna 2022.

Dual Chamber Pacemakers Market -raportti kattavuus

Kaksikammioiset sydämentahdistimien markkinat
Kaksikammioiset sydämentahdistimien markkinat

"Alueista APAC:n odotetaan olevan korkeampi CAGR ennustejakson aikana"

APAC:n odotetaan kasvavan korkealla CAGR-arvolla maailmanlaajuisilla kaksikammio-tahdistimien markkinoilla ennustejaksolla. Useat tekijät, kuten kurkkusyövän hoitoon tarkoitettujen laajan valikoiman terapeuttisten lääkkeiden kehityksen nousu, parantunut saatavuus ja monipuoliset terveydenhuollon kustannukset, ohjaavat markkinoiden kasvua ennustejaksolla. Lisäksi kurkkusyövän ilmaantuvuuden kasvulla on myönteinen vaikutus markkinoiden kasvuun. Alueella on tapahtunut merkittäviä improvisaatioita ja parannuksia kaksikammioisissa sydämentahdistimissa. Esimerkiksi MERISYDEMMÄT (WHO HEARTS -paketin mukauttaminen Kaakkois-Aasian alueelle) resonoi Maailman sydänpäivän 2023 teeman "Käytä sydäntä, tunne sydäntä" kanssa ja tarjosi maille etenemissuunnitelman nykyisen tilanteensa laajentamiseksi ja toimintansa suuntaamiseksi laajempaan tarttumattomien tautien ehkäisyyn ja ehkäisyyn. valvoa ponnisteluja. Siten APAC:n odotetaan olevan korkeampi CAGR ennustejakson aikana.

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet todennettuja avainalan asiantuntijoita.
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä.
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti tärkeimpiin yritysten taloustietoihin, tuotevalikoimaan, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista.
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi.

MUKAUTUSPYYNTÖ

Mukautusvaihtoehdot:

Globaalit geneettisen syövän biomarkkerimarkkinat voidaan edelleen räätälöidä tarpeen tai minkä tahansa muun markkinasegmentin mukaan. Tämän lisäksi UMI ymmärtää, että sinulla voi olla omia liiketoimintatarpeitasi, joten ota meihin yhteyttä saadaksesi vaatimuksiasi täysin vastaavan raportin.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Q1: Mikä on kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden nykyinen markkinakoko ja kasvupotentiaali?

Vastaus: Kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden arvoksi arvioitiin 3.85 miljardia dollaria vuonna 2022, ja sen odotetaan kasvavan CAGR:n 4.5 % ennustejaksolla (2023-2030).

Q2: Mitkä ovat kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden kasvua edistävät tekijät?

Vastaus: Lisääntynyt alkoholin ja tupakan kulutus, sydänsairauksia koskevien tiedotusohjelmien räjähdysmäinen kasvu ja kasvavat investoinnit kardiologian osastoon ovat kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden kasvun tekijöitä.

Q3: Millä segmentillä on suurin osuus kaksikammioisten tahdistinten markkinoista tuotetyypeittäin?

V: Implantoitavalla segmentillä on suurin osuus kaksikammioisten tahdistinten markkinoista tuotetyypeittäin.

Kysymys 4: Mitkä ovat nousevat teknologiat ja trendit kaksikammioisten tahdistimen markkinoilla?

V: Sydämentahdistimiin integroitu koneoppiminen ovat nousevia teknologioita ja trendejä kaksikammioisten sydämentahdistimien markkinoilla.

Kysymys 5: Mikä alue hallitsee kaksikammio-tahdistimien markkinoita?

V: Pohjois-Amerikan odotetaan hallitsevan markkinoita ennustejaksolla.

Q6: Ketkä ovat kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden avaintoimijat?

Vastaus: Abbott; Biotronik; Boston Scientific Corporation; Lepu Medical Application (Beijing) Co., Ltd.; LivaNova PLC; MEDICO S.R.L.; Medtronic; Oscor Inc.; OSYPKA MEDICAL; MicroPort Scientific Corporation on kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden avaintoimijoita.

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.Päätavoite
1.3.Sidosryhmät
1.4.rajoitus

 

2.1.Kaksikammioisten sydämentahdistimien markkinoiden tutkimusprosessi
2.2.Kaksikammioisten sydämentahdistimien markkinoiden tutkimusmetodologia
2.3.Vastaajan profiili 

 

3MARKKINASYNOPSIS

 

4TIIVISTELMÄ

 

5COVID-19:N VAIKUTUS KAKSIKAMMIOISIA TAHDISTIMET MARKKINOILLA

 

6KAKSIKAMMIOTAHDISTIMEN MARKKINATULO (BN USD), 2020–2030F

 

7.1.Istutettavat sydämentahdistimet
7.2.Ulkoiset sydämentahdistimet 

 

8.1.Rytmihäiriöt 
8.2.bradykardia 
8.3.Muuta  

 

9.1.Pohjois-Amerikka   
 9.1.1.USA 
 9.1.2.Kanada 
 9.1.3.Muu Pohjois-Amerikka
9.2.Eurooppa   
 9.2.1.Saksa 
 9.2.2.UK 
 9.2.3.Ranska 
 9.2.4.Italia 
 9.2.5.Espanja 
 9.2.6.Muu Eurooppa
9.3.Aasian ja Tyynenmeren  
 9.3.1.Kiina 
 9.3.2.Japani 
 9.3.3.Intia 
 9.3.4.Muu Aasia-Tyynenmeren alue
9.4.Muu maailma  

 

10.1.Markkinoiden kuljettajat
10.2.Markkinahaasteet
10.3.Vaikutusanalyysi

 

11KAKSIKAMMIOTAHDISTIMET MARKKINAMAHDOLLISUUDET

 

12KAKSIKAMMIOTAHDISTIMET MARKKINOIDEN TRENDIT

 

13.1.Kysyntäpuolen analyysi 
13.2.Tarjontapuolen analyysi  

 

14ARVOKETJUANALYYSI  

 

15.1.kilpailutilanteessa 
 15.1.1.Porters Fiverin joukkojen analyysi

 

16.1.Abbott    
16.2.Biotronik   
16.3.Boston Scientific Corporation 
16.4.Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 
16.5.LivaNova Oyj  
16.6.MEDICO SRL  
16.7.Medtronic  
16.8.Oscor Inc.  
16.9.OSYPKA MEDICAL  
16.10.MicroPort Scientific Corporation

 

17VASTUUVAPAUSLAUSEKE

 

Tutkimusmenetelmät

Kaksikammioisen sydämentahdistimen markkina-analyysin tutkimusmetodologia (2023–2030)

Historiallisten markkinoiden analysointi, nykyisten markkinoiden arvioiminen ja globaalin geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden tulevaisuuden markkinoiden ennustaminen olivat kolme tärkeintä askelta, jotka otettiin kaksikammioisten tahdistinten käyttöönoton luomiseksi ja analysoimiseksi tärkeimmillä alueilla maailmanlaajuisesti. Kattava toissijainen tutkimus tehtiin historiallisten markkinalukujen keräämiseksi ja nykyisen markkinoiden koon arvioimiseksi. Toiseksi näiden oivallusten vahvistamiseksi otettiin huomioon lukuisia havaintoja ja oletuksia. Lisäksi suoritettiin kattavat ensihaastattelut alan asiantuntijoiden kanssa maailmanlaajuisten geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden arvoketjussa. Markkinalukujen oletuksen ja validoinnin jälkeen ensihaastattelujen avulla käytimme ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa markkinoiden täydellisen koon ennustamiseen. Tämän jälkeen otettiin käyttöön markkinajako- ja datan kolmiomittausmenetelmiä, joilla arvioitiin ja analysoitiin toimialan segmenttien ja alasegmenttien markkinakoko. Yksityiskohtainen menetelmä selitetään alla:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

Yksityiskohtainen toissijainen tutkimus tehtiin kaksikammioisten tahdistinmarkkinoiden historiallisen markkinakoon selvittämiseksi yrityksen sisäisten lähteiden, kuten esim. vuosikertomukset ja tilinpäätökset, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

Saatuamme geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen toissijaisen analyysin kerätäksemme historiallisia markkinanäkemyksiä ja osuuksia eri segmenteistä ja alasegmenteistä tärkeimmillä alueilla. Tärkeimmät segmentit sisältyvät raporttiin tuotetyyppinä, sovelluksena ja alueina. Maakohtaisia ​​lisäanalyysejä tehtiin testausmallien yleisen käyttöönoton arvioimiseksi kyseisellä alueella.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi arvioida geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden nykyinen markkinakoko. Lisäksi suoritimme tekijäanalyysin käyttämällä riippumattomia ja riippumattomia muuttujia, kuten tuotetyyppiä, sovellusta ja kaksikammioisten tahdistinten alueita. Kysyntä- ja tarjontapuolen skenaarioista tehtiin perusteellinen analyysi ottaen huomioon huippukumppanuudet, fuusiot ja yrityskaupat, liiketoiminnan laajentaminen ja tuotelanseeraukset geneettisen syövän biomarkkerimarkkinasektorilla kaikkialla maailmassa.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Yllä olevista kolmesta vaiheesta saatujen käyttökelpoisten oivallusten perusteella päädyimme nykyiseen markkinakokoon, globaalien geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden avaintoimijoihin ja segmenttien markkinaosuuksiin. Kaikki vaaditut prosenttiosuudet split ja markkinoiden jakautuminen määritettiin käyttämällä edellä mainittua toissijaista lähestymistapaa ja varmennettiin ensihaastatteluilla.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa, jotta saatiin aikaan markkinaennuste vuodelle 2030 00 eri segmenteillä ja alasegmenteillä tärkeimmillä markkinoilla maailmanlaajuisesti. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • Alan markkinoiden koko tuloina (USD) ja geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden käyttöönottoasteen mukaan suurilla kotimaan markkinoilla
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Avaintoimijat globaaleilla geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoilla tarjottavien tuotteiden osalta. Myös näiden toimijoiden omaksumat kasvustrategiat kilpaillakseen nopeasti kasvavilla markkinoilla

Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Tärkeimmillä alueilla suoritettiin perusteellisia haastatteluja tärkeimpien mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja, aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

Kaksikammioiset sydämentahdistimien markkinat
Kaksikammioiset sydämentahdistimien markkinat

Markkinasuunnittelu

Tietojen kolmiomittaustekniikkaa käytettiin kokonaismarkkinoiden arvioinnin viimeistelyyn ja tarkan tilastollisen numeron saamiseksi jokaisesta segmentistä ja osasegmentistä maailmanlaajuisilla kaksikammio-tahdistimien markkinoilla. Tiedot jaettiin useisiin segmentteihin ja alasegmentteihin, kun tutkittiin erilaisia ​​​​parametreja ja trendejä tuotetyypin, sovelluksen ja alueiden osalta globaaleilla geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoilla.

Global Dual Chamber Pacemaker Market Study -tutkimuksen päätavoite

Tutkimuksessa selvitettiin globaalien geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden nykyiset ja tulevat markkinatrendit. Sijoittajat voivat saada strategista näkemystä sijoittaakseen harkintavaltansa tutkimuksessa tehdyn laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin perusteella. Nykyiset ja tulevat markkinatrendit määrittelivät markkinoiden yleisen houkuttelevuuden alueellisella tasolla tarjoten teollisuuden toimijalle alustan hyödyntää hyödyntämättömiä markkinoita saadakseen etua ensimmäisestä toimijasta. Muita tutkimuksen määrällisiä tavoitteita ovat:

 • Analysoi geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden nykyinen ja ennustettu markkinakoko arvona (USD). Analysoi myös eri segmenttien ja alasegmenttien nykyinen ja ennustettu markkinakoko
 • Tutkimuksen segmentit sisältävät tuotetyypin, sovelluksen ja alueet
 • Määrittele ja analysoi kaksikammioisten tahdistinteollisuuden sääntelykehys.
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä.
 • Analysoi pääalueen geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden nykyinen ja ennustettu markkinakoko.
 • Suurimpia raportissa tutkittuja alueita ovat Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muu maailma.
 • Geneettisen syövän biomarkkerimarkkinoiden yritysprofiilit ja markkinatoimijoiden omaksumat kasvustrategiat pysyäkseen nopeasti kasvavilla markkinoilla
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?