Genomin sekvensointimarkkinat: nykyinen analyysi ja ennuste (2022-2028)

$4999 - $7999

Tuotteen painotus (kulutustarvikkeet, instrumentit, palvelut); Teknologia (Sanger-sekvensointi, seuraavan sukupolven sekvensointi, polymeraasiketjureaktio, mikrosirut, muut); Sovellus (onkologia, lisääntymisterveys, monimutkainen sairauksien tutkimus, lääketutkimus ja -kehitys, tarkkuuslääketiede, maatalous- ja eläintutkimus, muut); Loppukäyttäjä (Akateemiset ja tutkimuskeskukset, lääke- ja bioteknologiayritykset, kuluttajagenomisen palveluntarjoajat, valtion laitokset, muut); ja alue/maa

Sivuja:

165

Taulukko:

52

Kuvio:

104

Raportin tunnus:

UMHE211556

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät

Raportin kuvaus

Genomisekvenssimarkkinat 2
Genomisekvenssimarkkinat 2

The genome sequencing market is expected to register a CAGR of approx. 13% over the period of 2022-2028. The process of mapping and sequencing a person’s individual DNA is known as genome sequencing. The term “genome” refers to the complete blueprint of a person’s human body. A person’s genes, which are a bundle of DNA, can cause a disease or increase the likelihood of disease. Genome sequencing helps to identify any significant differences in the genes, which can increase the likelihood of disease. DNA sequencing is inexpensive, has high accuracy and speed, and can produce results from small samples. DNA sequencing technologies have advanced from the first to the third generation. Because of their features, DNA sequencing systems have gained traction, which may have a positive impact on the DNA sequencing market. The growing demand for genome sequencing can be attributed to the growing emphasis on NGS-based diagnostics and surging incidences of cancer across the globe. For instance, the number of cancer cases in the US will increase 49% each year, from 1,534,500 in 2015 to 2,286,300 in 2050, with the largest percentage increase among adults aged ≥75 years, as per the predictions by CDC. Owing to the glaring statistics the increase in cancer prevalence has created a buzz among biotechnology and pharmaceutical companies for investing in the development of effective and reliable diagnostic tools which boosts the demand for genome sequencing across the globe and would contribute to the growth of the market in the forthcoming period as well. Furthermore, the genome sequencing market is anticipated to grow on account of the rapid advancements in sequencing technology and bioinformatics. In addition, changes in lifestyle and various health-related issues drive market growth. However, some of the restraints in the market including the Lack of trained professionals and the high cost of establishing and maintaining a sequencing facility are impeding the growth of this market all over the world.

Agilent Technologies Inc; Thermo Fisher Scientific, Inc.; Illumina, Inc.; Qiagen NV; BGI Genomics Co Ltd; Oxford Nanopore Technologies PLC; Macrogen Inc; PerkinElmer, Inc.; Pacific Biosciences of California Inc; Bio-Rad Laboratories, Inc are some of the key players in the market. Several M&As along with partnerships have been undertaken by these players to facilitate customers with hi-tech and innovative products/technologies.

Raportissa esitetyt näkemykset

“Amongst product, the consumables category led the market in 2020 with the highest market share”

Based on the product, the genome sequencing market is segmented into consumables, instruments, and services. The consumables segment accounted for a significant market share and it is estimated that it will grow rapidly during the projected timeframe. A larger share of the segment is attributed to the broad availability of reagents and kits to address all stages of library construction, including DNA fragmentation, enrichment, adapter ligation, amplification, and quality control. The majority of these tools support low-input and formalin-fixed specimens and have streamlined and simplified workflows, ready-to-use components, and components.

“Amongst technology, the next-generation sequencing category led the market in 2020 with the highest market share”

Based on the technology, the market is fragmented into sanger sequencing, next-generation sequencing, polymerase chain reaction, microarrays, and others. The next-generation sequencing segment grabbed a considerable market share, and it is expected to grow at a significant CAGR during the forecast period. The rapid advancements in these technologies, combined with the decreasing cost of sequencing, have made genome sequencing faster, more affordable, and more accurate. Additionally, the use of NGS technology for routine clinical diagnostic tests is growing, especially in light of the COVID-19 infection pandemic, which benefits the segment’s revenue share.

“Amongst applications, the oncology category is expected to hold considerable market share during the forecast period”

Based on the application, the market is fragmented into oncology, reproductive health, complex disease research, drug discovery and development, precision medicine, agriculture and animal research, and others. The oncology segment grabbed a considerable market share, and it is expected to grow at a significant CAGR during the forecast period. The technology has enormous potential for clinical research as well as the creation of cancer diagnostics and therapeutics. Recent advancements in NGS technology have shown its potential as a high-throughput, low-cost method for identifying and characterizing clinically useful genetic variants across a wide range of genes quickly and in a single test.

“Amongst end-user, the academic & research centers category is expected to witness considerable CAGR during the forecast period”

Based on the end-user, the market is fragmented into academic & research centers, pharmaceutical and biotechnology companies, consumer genomic service providers, government institutes, and others. The academic & research centers segment grabbed a considerable market share, and it is expected to grow at a significant CAGR during the forecast period. Sanger technology and NGS are widely used in academic and institutional research projects because of their widespread acceptance. Additionally, an increase in funding and investment initiatives boosts the demand for DNA sequencing products in these organizations, leading to a higher revenue share.

"Pohjois-Amerikassa merkittävää kasvua ennustejaksolla"

Genomisekvensoinnin markkinoiden käyttöönoton ymmärtämiseksi paremmin markkinoita analysoidaan sen maailmanlaajuisen läsnäolon perusteella esimerkiksi Pohjois-Amerikassa (USA, Kanada ja muu Pohjois-Amerikka), Euroopassa (Saksa, Ranska, Italia, Espanja). , Iso-Britannia ja muu Eurooppa), Aasian ja Tyynenmeren alue (Kiina, Japani, Intia, Australia ja muu APAC) ja muu maailma. Pohjois-Amerikka muodostaa merkittävän markkina-alueen genomin sekvensointiteollisuudelle tärkeimpien toimijoiden jatkuvan teknologisen kehityksen, suurten tutkimus- ja kehitysinvestointien, teknisesti edistyneen terveydenhuollon infrastruktuurin saatavuuden, kasvavan yksilöllisen lääketieteen tarpeen sekä useiden Yhdysvaltojen ja Kanadan hallituksen aloitteiden vuoksi. tukee lääkekehityksen ja syövän hoidon tutkimusta.

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet todennettuja avainalan asiantuntijoita.
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä.
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti tärkeimpiin yritysten taloustietoihin, tuotevalikoimaan, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista.
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi.

Mukautusvaihtoehdot:

Global genome sequencing market can further be customized as per the requirement or any other market segment. Besides this, UMI understands that you may have your own business needs, hence feel free to connect with us to get a report that completely suits your requirements.

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tutustua osakohtaiseen hinnastoon?

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.Päätavoite
1.3.Sidosryhmät
1.4.rajoitus

 

2.1.Research Process of the Genome Sequencing  Market
2.2.Research Methodology of the Genome Sequencing  Market
2.4.Vastaajan profiili

 

3MARKKINASYNOPSIS

 

4TIIVISTELMÄ

 

5IMPACT OF COVID-19 ON THE GENOME SEQUENCING MARKET

 

6GLOBAL GENOME SEQUENCING MARKET REVENUE, 2020-2028F

 

7.1.Tarvikkeet
7.2.Instruments
7.3.Palvelut 

 

8.1.Sangerin sekvensointi
8.2.Seuraavan sukupolven sekvensointi
8.3.Polymeraasiketjureaktio  
8.4.Mikrosirut
8.5.Muuta 

 

9.1.Oncology 
9.2.Lisääntymisterveys
9.3.Monimutkainen sairaustutkimus
9.4.Lääkkeiden löytäminen ja kehittäminen
9.5.Tarkkuuslääketiede
9.6.Maatalous- ja eläintutkimus
9.7.Muuta 

 

10.1.Akateemiset ja tutkimuskeskukset
10.2.Farmaseuttiset ja biotekniikkayritykset
10.3.Kuluttajagenomisen palveluntarjoajat
10.4.Hallituksen instituutit
10.5.Muuta 

 

11.1NORTH AMERICA GENOME SEQUENCING MARKET 
 11.1.1USA 
 11.1.2Kanada 
 11.1.3Muu Pohjois-Amerikka
11.2EUROPE GENOME SEQUENCING MARKET 
 11.2.1Saksa 
 11.2.2UK 
 11.2.3Ranska 
 11.2.4Espanja 
 11.2.5Italia 
 11.2.6Muu Eurooppa
11.3ASIA PACIFIC GENOME SEQUENCING MARKET
 11.3.1Kiina 
 11.3.2Japani 
 11.3.3Intia 
 11.3.4Australia 
 11.3.5Muu Aasia
11.4REST OF THE WORLD GENOME SEQUENCING MARKET 

 

12.1Markkinoiden kuljettajat 
12.2Markkinahaasteet
12.3Vaikutusanalyysi

 

13GENOME SEQUENCING MARKET OPPORTUNITIES

 

14GENOME SEQUENCING MARKET TRENDS & INSIGHTS

 

15.1Kysyntäpuolen analyysi
15.2Tarjontapuolen analyysi

 

16ARVOKETJUANALYYSI

 

17HINTOJEN ANALYYSI 

 

18STRATEGISET TIEDOT 

 

19.1.kilpailutilanteessa
 19.1.1Porterin viiden voiman analyysi
20.1.Agilent Technologies Inc
20.2.Thermo Fisher Scientific, Inc.
20.3.Illumina, Inc.
20.4.Qiagen NV
20.5.BGI Genomics Co Ltd
20.6.Oxford Nanopore Technologies PLC
20.7.Macrogen Inc
20.8.PerkinElmer, Inc.
20.9.Tyynenmeren biotieteet Kaliforniasta
20.10.Bio-Rad Laboratories, Inc.
21VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tutkimusmenetelmät

Research Methodology for the Global Genome Sequencing Market Analysis (2022-2028)

Analyzing the historical market, estimation of the current market, and forecasting the future market of the global genome sequencing market were the three major steps undertaken to create and analyze the adoption of genome sequencing in major regions globally. Exhaustive secondary research was conducted to collect the historical market numbers and estimate the current market size. Secondly, to validate these insights, numerous findings and assumptions were taken into consideration. Moreover, exhaustive primary interviews were also conducted, with industry experts across the value chain of the global genome sequencing market. Post assumption and validation of market numbers through primary interviews, we employed a top-down/bottom-up approach to forecasting the complete market size. Thereafter, market breakdown and data triangulation methods were adopted to estimate and analyze the market size of segments and sub-segments the industry pertains to. Detailed methodology is explained below:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

Detail secondary study was conducted to obtain the historical market size of the genome sequencing market through company internal sources such as vuosikertomus ja tilinpäätös, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

After obtaining the historical market size of the genome sequencing market, we conducted a detailed secondary analysis to gather historical market insights and share for different segments & sub-segments for major regions. Major segments included in the report as the product, technology, applications, and end-users. Further country-level analyses were conducted to evaluate the overall adoption of testing models in that region.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi to estimate the current market size of the genome sequencing market. Further, we conducted factor analysis using dependent and independent variables such as the growing emphasis on NGS-based diagnostics and surging incidences of cancer, etc. globally. A thorough analysis was conducted for demand and supply-side scenarios considering top partnerships, mergers and acquisitions, business expansion, and product launches in the genome sequencing market sector across the globe.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Based on actionable insights from the above 3 steps, we arrived at the current market size, key players in the global genome sequencing market, and market shares of the segments. All the required percentage shares split, and market breakdowns were determined using the above-mentioned secondary approach and were verified through primary interviews.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa, jotta saatiin aikaan markkinaennuste noin vuodelle 2027 eri segmenteille ja alasegmenteille maailmanlaajuisesti tärkeimmillä markkinoilla. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • The industry’s market size, in terms of revenue (USD) and the adoption rate of the genome sequencing market across the major markets domestically
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Key players in the global genome sequencing market in terms of solutions offered. Also, the growth strategies adopted by these players to compete in the fast-growing market

Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Perushaastattelut suoritettiin tärkeimpien alueiden keskeisten mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja ja aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

Genomisekvenssimarkkinat 1
Genomisekvenssimarkkinat 1

Markkinasuunnittelu

Data triangulation technique was employed to complete the overall market estimation and to arrive at precise statistical numbers of each segment and sub-segment of the global genome sequencing market. Data was split into several segments & sub-segments post studying various parameters and trends in the areas of product, technology, applications, end-users in the global genome sequencing market.

The main objective of the Global Genome sequencing Market Study

The current & future market trends of the global genome sequencing market were pinpointed in the study. Investors can gain strategic insights to base their discretion for investments on the qualitative and quantitative analysis performed in the study. Current and future market trends determined the overall attractiveness of the market at a regional level, providing a platform for the industrial participant to exploit the untapped market to benefit as a first-mover advantage. Other quantitative goals of the studies include:

 • Analyze the current and forecast market size of the genome sequencing market in terms of Value (USD). Also, analyze the current and forecast market size of different segments and sub-segments
 • Segments in the study include areas of product, technology, applications, end-users.
 • Define and analysis of the regulatory framework for the genome sequencing market industry.
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä.
 • Analyze the current and forecast market size of the genome sequencing market for the major region.
 • Tärkeimpiä raportissa tutkittuja alueita ovat Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muu maailma.
 • Company profiles of the genome sequencing market and the growth strategies adopted by the market players to sustain in the fast-growing market
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tutustua osakohtaiseen hinnastoon?