Ydinfuusiomarkkinat: nykyinen analyysi ja ennuste (2030-2040)

$3999 - $6999

Painopiste teknologiassa (inertiarajoitus ja magneettinen eristäminen), polttoaineet (deuterium-tritium, deuterium, deuteriumhelium3 ja protoniboori); ja alue/maa

Sivuja:

145

Taulukko:

48

Kuvio:

98

Raportin tunnus:

UMEP212547

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät

Raportin kuvaus

Ydinfuusiomarkkinat
Ydinfuusiomarkkinat

The Nuclear Fusion Market was valued at XX billion in the year 2030 and is expected to grow at a steady rate of around 6% during the forecast period (2030-2040), owing to the increased government funding for nuclear energy. Lisäksi kestävien energialähteiden kasvava tarve ja kasvava huoli ilmastonmuutoksesta ja fossiilisten polttoainevarantojen ehtymisestä ovat nostaneet ydinfuusion valtavirtaan, koska sillä on potentiaalia tarjota päästötöntä, käytännössä rajatonta energiahuoltoa maailmanlaajuiseen energiatarpeeseen vastaamiseksi. Lisäksi tekniikan kehitys on merkittävästi parantanut ydinfuusion toteutettavuutta ja kaupallista kannattavuutta. Innovaatiot plasman sulkemisessa, suprajohtavissa magneeteissa ja fuusioreaktorien suunnittelussa ovat johtaneet tehokkaampien ja kompaktimpien fuusioreaktorien kehittämiseen. Nämä tekniset edistysaskeleet ovat vahvistaneet sijoittajien luottamusta ja houkutelleet alalle huomattavaa rahoitusta. For instance, in December 2022, a significant scientific advancement in nuclear fusion science was announced by the U.S. Department of Energy. Remarkably, the fusion reaction yielded more energy than the amount required to initiate it, marking a groundbreaking achievement.

Some of the major players operating in the market include First Light Fusion Ltd; Zap Energy Inc.; Renaissance Fusion; Lockheed Martin Corporation; TAE Technologies, Inc.; Commonwealth Fusion Systems; Marvel Fusion GmbH; General Fusion; KYOTO FUSIONEERING LTD.; and Tokamak Energy Ltd. Several M&As along with partnerships have been undertaken by these players to facilitate customers with hi-tech and innovative products/technologies.

Raportissa esitetyt näkemykset

“Amongst Technology Type, the Magnetic Confinement Segment Held Majority of the Market Share in the Year 2030.”

Based on technology, the market is bifurcated into inertial confinement and magnetic confinement. Magnetic confinement is generally considered the most efficient and highly preferred technology for global nuclear fusion. The primary factor responsible for this inclination towards magnetic confinement is that they allow for sustained plasma confinement over longer durations, which is essential for achieving the conditions required for nuclear fusion. While inertial confinement typically involves short-duration pulses that are more suitable for other applications, such as laser fusion. Furthermore, magnetic confinement technologies, such as tokamaks and stellarators, are more scalable and can be developed into larger and more powerful devices. This scalability enables the production of more significant amounts of fusion energy in the long run. In addition to this, The magnetic confinement approach provides better control over the shape and stability of the plasma, allowing for more efficient reactor designs. This enhances the ability to control fusion reactions and maximize energy output. “Amongst Fuels, the Deuterium-Tritium holds the Majority Share of the Market.”

Based on fuels, the market is segmented into deuterium-tritium, deuterium, deuterium helium3, and proton boron. The most efficient and highly preferred fuel for nuclear fusion globally currently seems to be the deuterium-tritium (D-T) fuel combination. Primary factors that are responsible for this include abundance, where deuterium, an isotope of hydrogen, is readily available in seawater, making it abundant. Tritium, on the other hand, is not naturally occurring and needs to be produced or bred within the fusion reactor. However, tritium can be bred from lithium, which is also relatively abundant. Furthermore, D-T fusion has the lowest temperature requirements for achieving fusion, making it relatively easier to achieve and sustain compared to other fuel combinations. In addition to this, D-T fusion offers the highest energy output per unit mass compared to other fuel combinations. This higher energy output contributes to its preference as a fuel for commercial fusion power generation.

“Europe is anticipated to be one of the Fastest Growing Market for Nuclear Fusions across the Globe during the Forecast Period (2030-2040).”

Europe has made remarkable strides and is widely recognized as a frontrunner in the realm of nuclear fusion power generation. Numerous factors have contributed to Europe’s progress in this domain, with one notable example being the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). As the host of the ITER project, Europe boasts the world’s largest experimental fusion facility, situated in France. This collaborative endeavor involves 35 countries, including several European nations, and has significantly bolstered Europe’s position as a leader in nuclear fusion research. Moreover, Europe has fostered robust partnerships among research institutions and universities dedicated to advancing fusion energy. The European Fusion Development Agreement (EFDA) and the EUROfusion consortium are prime illustrations of such collaborations, uniting scientists, engineers, and resources for the advancement of fusion energy. Additionally, Europe’s research infrastructure for nuclear fusion is firmly established, with facilities like the Joint European Torus (JET) in the United Kingdom and the Wendelstein 7-X facility in Germany playing pivotal roles in Europe’s leadership in fusion research.

Nuclear Fusion Market Report Coverage

Ydinfuusiomarkkinat
Ydinfuusiomarkkinat

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet todennettuja avainalan asiantuntijoita.
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä.
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti keskeisiin yritysten taloustietoihin, tuotesalkkuihin, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista.
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi.

 

Mukautusvaihtoehdot:

The global nuclear fusion market can further be customized as per the requirement or any other market segment. Besides this, UMI understands that you may have your own business needs, hence feel free to contact us to get a report that completely suits your requirements.

 

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Q1: What is the current market size and growth potential of the global Nuclear Fusion Market?

Ans: The global nuclear fusion market was valued at USD XX billion in 2030 and is expected to grow at a CAGR of 6% during the forecast period (2030-2040).

Q2: What are the driving factors for the growth of the global Nuclear Fusion Market?

Ans: The major factor contributing to the growth of the market is the rising demand for sustainable energy sources globally

Q3: Which segment has the largest share of the global Nuclear Fusion Market by Technology?

Ans: The magnetic confinement segment has the largest share of the global nuclear fusion market.

Q4: What are the emerging technologies and trends in the global Nuclear Fusion Market?

Ans: Collaboration among countries and organizations has become a more prominent trend in the nuclear fusion sector

Q5: Which region will dominate the global Nuclear Fusion Market?

V: Euroopan odotetaan hallitsevan markkinoita ennustejaksolla.

Q6: Who are the key players operating in the global Nuclear Fusion Market?

Ans: First Light Fusion Ltd; Zap Energy Inc.; Renaissance Fusion; Lockheed Martin Corporation; TAE Technologies, Inc.; Commonwealth Fusion Systems; Marvel Fusion GmbH; General Fusion; KYOTO FUSIONEERING LTD.; and Tokamak Energy Ltd

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.Päätavoite
1.3.Sidosryhmät
1.4.rajoitus

 

2.1.Research Process of the Nuclear Fusion Market 
2.2.Research Methodology of the Nuclear Fusion Market
2.3.Vastaajan profiili    
3MARKKINASYNOPSIS
4TIIVISTELMÄ
5IMPACT OF COVID-19 ON THE NUCLEAR FUSION MARKET
6NUCLEAR FUSION MARKET REVENUE (USD BN), 2020-2030F.
7.1.Inertial Confinement
7.2.Magnetic Confinement
8.1.Deuterium tritium
8.2.deuterium
8.3.Deuterium Helium3
8.4.Proton Boron
9.1.Pohjois-Amerikka    
 9.1.1.Yhdysvallat  
 9.1.2.Kanada  
 9.1.3.Muu Pohjois-Amerikka
9.2.Eurooppa    
 9.2.1.Saksa  
 9.2.2.Iso-Britannia  
 9.2.3.Ranska  
 9.2.4.Italia  
 9.2.5.Espanja  
 9.2.6.Muu Eurooppa 
9.3.Aasian ja Tyynenmeren   
 9.3.1.Kiina  
 9.3.2.Intia  
 9.3.3.Japani  
 9.3.4.Etelä-Korea 
 9.3.5.Muu Aasia-Tyynenmeren alue 
9.4.Muu maailma   
10.1.Markkinoiden kuljettajat
10.2.Markkinahaasteet
10.3.Vaikutusanalyysi
11NUCLEAR FUSION MARKET OPPORTUNITIES
12NUCLEAR FUSION MARKET TRENDS
13.1.Kysyntäpuolen analyysi
13.2.Tarjontapuolen analyysi
14ARVOKETJUANALYYSI
15.1.kilpailutilanteessa 
 15.1.1.Porters Fiverin joukkojen analyysi
16.1.First Light Fusion Ltd
16.2.Zap Energy Inc. 
16.3.Renessanssin fuusio 
16.4.Lockheed Martin Corporation
16.5.TAE Technologies, Inc.
16.6.Kansainyhteisön fuusiojärjestelmät
16.7.Marvel Fusion GmbH
16.8.Yleinen fuusio 
16.9.KYOTO FUSIONEERING LTD.
16.10.Tokamak Energy Ltd 
17VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tutkimusmenetelmät

Research Methodology for the Nuclear Fusion Market Analysis (2030-2040)

Analyzing the historical market, estimating the current market, and forecasting the future market of the global nuclear fusion market were the three major steps undertaken to create and analyze the adoption of nuclear fusion in major regions globally. Exhaustive secondary research was conducted to collect the historical market numbers and estimate the current market size. Secondly, to validate these insights, numerous findings and assumptions were taken into consideration. Moreover, exhaustive primary interviews were also conducted, with industry experts across the value chain of the global nuclear fusion market. Post assumption and validation of market numbers through primary interviews, we employed a top-down/bottom-up approach to forecasting the complete market size. Thereafter, market breakdown and data triangulation methods were adopted to estimate and analyze the market size of segments and sub-segments of the industry pertains to. Detailed methodology is explained below:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

A detailed secondary study was conducted to obtain the historical market size of the nuclear fusion market through company internal sources such as vuosikertomukset ja tilinpäätökset, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

After obtaining the historical market size of the nuclear fusion market, we conducted a detailed secondary analysis to gather historical market insights and share for different segments & sub-segments for major regions. Major segments are included in the report as technology and fuel. Further country-level analyses were conducted to evaluate the overall adoption of testing models in that region.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi to estimate the current market size of the nuclear fusion market. Further, we conducted factor analysis using dependent and independent variables such as technology and fuel of the nuclear fusion market. A thorough analysis was conducted for demand and supply-side scenarios considering top partnerships, mergers and acquisitions, business expansion, and product launches in the nuclear fusion market sector across the globe.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Based on actionable insights from the above 3 steps, we arrived at the current market size, key players in the global nuclear fusion market, and market shares of the segments. All the required percentage shares split and market breakdowns were determined using the above-mentioned secondary approach and were verified through primary interviews.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa, jotta saatiin aikaan markkinaennuste vuodelle 2030 eri segmenteillä ja alasegmenteillä tärkeimmillä markkinoilla maailmanlaajuisesti. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • The industry’s market size, in terms of revenue (USD) and the adoption rate of the nuclear fusion market across the major markets domestically
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Key players in the global nuclear fusion market in terms of products offered. Also, the growth strategies adopted by these players to compete in the fast-growing market.

 

Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Tärkeimmillä alueilla suoritettiin perusteellisia haastatteluja tärkeimpien mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja, aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

Ydinfuusiomarkkinat
Ydinfuusiomarkkinat

Markkinasuunnittelu

The data triangulation technique was employed to complete the overall market estimation and to arrive at precise statistical numbers for each segment and sub-segment of the global nuclear fusion market. data was split into several segments & sub-segments after studying various parameters and trends in the areas of technology and fuel in the global nuclear fusion market.

The main objective of the Global Nuclear Fusion Market Study

The current & future market trends of the global nuclear fusion market were pinpointed in the study. Investors can gain strategic insights to base their discretion for investments on the qualitative and quantitative analysis performed in the study. Current and future market trends determined the overall attractiveness of the market at a regional level, providing a platform for the industrial participant to exploit the untapped market to benefit from a first-mover advantage. Other quantitative goals of the studies include:

 • Analyze the current and forecast market size of the nuclear fusion market in terms of value (USD). Also, analyze the current and forecast market size of different segments and sub-segments.
 • Segments in the study include areas of technology and fuel.
 • Define and analyze the regulatory framework for the nuclear fusion
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä
 • Analyze the current and forecast market size of the nuclear fusion market for the major region
 • Suurimpia raportissa tutkittuja alueita ovat Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muu maailma
 • Company profiles of the nuclear fusion market and the growth strategies adopted by the market players to sustain in the fast-growing market
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

 

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?