PTFE-kangasmarkkinat: nykyinen analyysi ja ennuste (2023–2030)

$3999 - $6999

Painopiste materiaalityypissä (PTFE-päällystetty kangas, kuitukangas ja PTFE-kuiduista valmistettu kangas), käyttökohde (elintarvikkeet, rakentaminen, suodatus ja muut) ja alue/maa

Sivuja:

173

Taulukko:

82

Kuvio:

106

Raportin tunnus:

UMCH212507

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät

Raportin kuvaus

PTFE-kangasmarkkinat
PTFE-kangasmarkkinat

The PTFE Fabric Market was valued at 0.9 billion in 2022 and is expected to grow at a steady rate of around 5.15 % in the forecasted period (2023-2030). Continuous advancements in textile technology are leading to the development of innovative PTFE fabrics with enhanced functionalities and properties. These advancements include the use of nanotechnology, smart textiles, and 3D printing, which are enabling the creation of textiles with self-cleaning, self-healing, and energy-harvesting capabilities. Additionally, the PTFE fabric market is expanding as new applications emerge in various industries. In the automotive sector, PTFE fabrics are used for airbags, seat belts, tire reinforcement, and interior components. In construction, PTFE fabrics are employed for geotextiles, roofing membranes, and insulation materials. In the medical field, PTFE fabrics are used for surgical implants, wound dressings, and protective clothing. For example, in 2021, Daikin Industries has announced the launch of a new PTFE fabric called Daikin PTFE. The fabric is designed to be both stain-resistant and easy to clean, making it ideal for use in consumer applications.

Some of the major players operating in the market are FIBERFLON, TACONIC, Birdair, Fothergill Group, W.F. Lake CorpDAIKIN INDUSTRIES, Ltd., CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, W. L. Gore & Associates, Inc, Saint-Gobain Performance Plastics, and The Chemours Company. Several M&As along with partnerships have been undertaken by these players to facilitate customers with hi-tech and innovative products/technologies.

Raportissa esitetyt näkemykset

“Amongst material type, the non-woven segment held significant growth in the market in 2022.”

Based on material type, the market is segmented into PTFE-coated fabric, non-woven fabric, and PTFE fibre-made fabric. Amongst these, the non-woven segment he3ld significant growth in the market in 2022.The growth is attributed to its unique properties which are used in various industrial applications such as filtration, insulation, and protective clothing. Additionally, the lightweight nature contributes to their popularity in sectors like healthcare and aerospace.

“Amongst application, the filtration segment held a significant growth in the market. ’’ 

Based on application, the market is segmented into food, construction, filtration, and others. Among these, the filtration segment held a significant growth of the PTFE fabric market in 2022 because PTFE fabrics offer exceptional filtration performance, effectively removing contaminants from liquids and gases. Their non-stick properties prevent particles from adhering to the fabric, ensuring consistent filtration efficiency over extended periods. Additionally, PTFEs withholds durability which allows it to withstand harsh conditions and maintain its filtration capabilities, minimizing downtime and maintenance costs.

“North America held significant share in the PTFE fabric market in 2022.”

North America has possessed a well-developed manufacturing infrastructure, with expertise in manufacturing infrastructure with expertise in producing high quality PTFE fabrics. The region boasts several leading manufactures of PTFE fabrics such as W.L. Gore & Associates, Saint-Gobain Performance Plastics, and Fothergill Group. These companies invest heavily in research and development continuously improving their PTFE Fabric production processes and product offerings. Consumers in North America generally have higher disposable income compared to others, leading to increased demand s for consumer goods that utilize PTFE fabric. For instance, PTFE Fabrics are used in various household appliances, outdoor gears, and sporting goods.

PTFE Fabric Market Report Coverage

PTFE-kangasmarkkinat
PTFE-kangasmarkkinat

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet todennettuja avainalan asiantuntijoita.
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä.
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti keskeisiin yritysten taloustietoihin, tuotesalkkuihin, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista.
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi.


Mukautusvaihtoehdot:

The global PTFE fabric market can further be customized as per the requirement or any other market segment. Besides this, UMI understands that you may have your own business needs, hence feel free to connect with us to get a report that completely suits your requirements.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Q1: What is the current market size and growth potential of the global PTFE fabric Market?

Ans: The PTFE Fabric Market was valued at 0.9 billion in 2022 and is expected to grow at a steady rate of around 5.15 % in the forecasted period (2023-2030).

Q2: What are the driving factors for the growth of the global PTFE fabric market?

Ans: Driven by a combination of factors, the rising demand for industrialization, applications in a diverse range of industries, including aerospace, automotive, electronics, medical, and chemical processing, and increase in infrastructure projects to accommodate increasing population demands.

Q3: Which segment has the largest share of the global PTFE fabric market by material type?

Ans: The non-woven segment held significant growth in the market.

Q4: Which region will dominate the global PTFE fabric Market?

Ans Asia Pacific is expected to dominate the market during the forecast period.

Q5: Who are the key players operating in the global PTFE fabric market?

Ans: FIBERFLON, TACONIC, Birdair, Fothergill Group, W.F. Lake Corp, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, W. L. Gore & Associates, Inc, Saint-Gobain Performance Plastics, and The Chemours Company

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.Päätavoite
1.3.Sidosryhmät
1.4.rajoitus 

 

2.1.Research Process of the PTFE Fabric Market
2.2.Research Methodology of the PTFE Fabric Market
2.3.Vastaajan profiili

 

3 MARKKINASYNOPSIS

 

4TIIVISTELMÄ 

 

5GLOBAL PTFE FABRIC MARKET COVID-19 IMPACT

 

6GLOBAL PTFE FABRIC MARKET REVENUE, 2020-2030F

 

7.1.PTFE Coated Fabric
7.2.Ei-kudottu kangas
7.3.PTFE Fibre-Made Fabric

 

8.1.ruoka
8.2.rakentaminen
8.3.Suodatus
8.4.Muuta

 

9.1.Pohjois-Amerikka  
 9.1.1.USA 
 9.1.2.Kanada 
 9.1.3.Muu Pohjois-Amerikka
9.2.Eurooppa   
 9.2.1.Saksa 
 9.2.2.Ranska  
 9.2.3.UK 
 9.2.4.Italia 
 9.2.5.Espanja 
 9.2.6.Muu Eurooppa
9.3.Aasian ja Tyynenmeren  
 9.3.1.Kiina 
 9.3.2.Japani 
 9.3.3.Intia 
 9.3.4.Muu APAC
9.4.Muu maailma  

 

10.1.Markkinoiden kuljettajat
10.2.Markkinahaasteet
10.3.Vaikutusanalyysi

 

11PTFE FABRIC MARKET OPPORTUNITIES

 

12PTFE FABRIC MARKET TRENDS

 

13.1.Kysyntäpuolen analyysi
13.2.Tarjontapuolen analyysi

 

14ARVOKETJUANALYYSI

 

15HINTOJEN ANALYYSI

 

16.1.kilpailutilanteessa
 16.1.1.Porters Fiverin joukkojen analyysi
17.1.FIBERFLON
17.2.TACONIC 
17.3.Birdair 
17.4.Fothergill Group 
17.5.W.F. Lake Corp
17.6.DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
17.7.CHUKOH CHEMICAL INDUSTRIES, 
17.8.WL Gore & Associates, Inc. 
17.9.Saint-Gobain Performance Plastics
17.10.Chemours -yhtiö

 

18VASTUUVAPAUSLAUSEKE

 

Tutkimusmenetelmät

Research Methodology for the PTFE Fabric Market Analysis (2022-2030)

Analyzing the historical market, estimating the current market, and forecasting the future market of the global PTFE fabric market were the three major steps undertaken to create and analyze the adoption of PTFE fabrics in major regions globally. Exhaustive secondary research was conducted to collect the historical market numbers and estimate the current market size. Secondly, to validate these insights, numerous findings and assumptions were taken into consideration. Moreover, exhaustive primary interviews were also conducted, with industry experts across the value chain of the global PTFE fabric market. Post assumption and validation of market numbers through primary interviews, we employed a top-down/bottom-up approach to forecasting the complete market size. Thereafter, market breakdown and data triangulation methods were adopted to estimate and analyze the market size of segments and sub-segments of the industry pertains to. Detailed methodology is explained below:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

Detail secondary study was conducted to obtain the historical market size of the PTFE fabric market through company internal sources such as vuosikertomukset ja tilinpäätökset, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

After obtaining the historical market size of the PTFE fabric market, we conducted a detailed secondary analysis to gather historical market insights and share for different segments & sub-segments for major regions. Major segments are included in the report as material type and application. Further country-level analyses were conducted to evaluate the overall adoption of testing models in that region.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi to estimate the current market size of the PTFE fabric market. Further, we conducted factor analysis using dependent and independent variables such as material type and application of the PTFE fabric market. A thorough analysis was conducted of demand and supply-side scenarios considering top partnerships, mergers and acquisitions, business expansion, and product launches in the PTFE fabric market sector across the globe.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Based on actionable insights from the above 3 steps, we arrived at the current market size, key players in the global PTFE fabric market, and market shares of the segments. All the required percentage shares split, and market breakdowns were determined using the above-mentioned secondary approach and were verified through primary interviews.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa, jotta saatiin aikaan markkinaennuste vuodelle 2028 eri segmenteillä ja alasegmenteillä tärkeimmillä markkinoilla maailmanlaajuisesti. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • The industry’s market size, in terms of revenue (USD) and the adoption rate of the PTFE fabric market across the major markets domestically
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Key players in the global PTFE fabric market in terms of products offered. Also, the growth strategies adopted by these players to compete in the fast-growing market.


Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Tärkeimmillä alueilla suoritettiin perusteellisia haastatteluja tärkeimpien mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja, aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

PTFE-kangasmarkkinat
PTFE-kangasmarkkinat

Markkinasuunnittelu

The data triangulation technique was employed to complete the overall market estimation and to arrive at precise statistical numbers for each segment and sub-segment of the global PTFE fabric market. data was split into several segments & sub-segments after studying various parameters and trends in the areas of the vehicle type and technology in the global PTFE fabric market.

Globaalin PTFE-kangasmarkkinatutkimuksen päätavoite

The current & future market trends of the global PTFE fabric market were pinpointed in the study. Investors can gain strategic insights to base their discretion for investments on the qualitative and quantitative analysis performed in the study. Current and future market trends determined the overall attractiveness of the market at a regional level, providing a platform for the industrial participant to exploit the untapped market to benefit from a first-mover advantage. Other quantitative goals of the studies include:

 • Analyze the current and forecast market size of the PTFE fabric market in terms of value (USD). Also, analyze the current and forecast market size of different segments and sub-segments.
 • Segments in the study include areas of the material type and application.
 • Define and analyze the regulatory framework for the PTFE fabric
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä.
 • Analyze the current and forecast market size of the PTFE fabric market for the major region.
 • Suurimpia raportissa tutkittuja alueita ovat Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muu maailma
 • Company profiles of the PTFE fabric market and the growth strategies adopted by the market players to sustain in the fast-growing market.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?