Smart Card in Healthcare Market: Current Analysis and Forecast (2021-2027)

$3999 - $7577

Emphasis on Product Type (Hybrid Smart Cards, Contactless Smart Cards, Contact-based Smart Cards, and Dual-interface Smart Cards); Component (Memory-card Based Smart Cards and Microcontroller Based Smart Cards); Region/Country

Julkaistu:

Nov-2021

Sivuja:

253

Taulukko:

44

Kuvio:

126

Raportin tunnus:

UMHE21518

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät

Raportin kuvaus

Smart Card in Healthcare Market 2
Smart Card in Healthcare Market 2

The Smart Card in Healthcare Market is valued at around US$ 1.05 billion in 2020 and is expected to register a CAGR growth of around 12% during the forecast period (2021-2027). A smart card is a minute portable computer, generally the size of a credit card, having no display or keyboard. It comprises the microprocessor, some memory, and some apps. In the form of SIM cards and credit cards, smart cards are the most common form of IT processing power all over the world.  There is a memory chip embedded in the smart card with the processing power to serve many different applications when coupled with a smart card reader. The rise in Covid-19 has boosted contactless payments, positively impacting the smart card in the healthcare market. In recent times, the contactless interface has become the foremost choice for governments and financial services which is boosting the demand for the Smart Card in the Healthcare market. In addition, the rising digitalization of the healthcare systems all over the world and the utilization of smart cards for the storage of patient data which ensures high levels of security and privacy are anticipated to boost the market growth. The increasing misuse of medical benefits and other frauds in the healthcare industry has grown widespread globally in the past few years. Many national governments are now turning towards smart cards for obtaining medical records of people. Healthcare Insurance Companies mainly issue these smart health cards for the better regulation of claims and other medical practices. Smart Health Cards provide various advantages for medical service providers as well as patients including Faster medical admission procedure, Reduction in medical frauds (misuse) and identity theft, Decrease in document work for maintaining medical records, Reduction in the overall medical record maintenance cost.

Total Digital Health Industry Funding Worldwide From 2010 To 2020 (In Billion U.S. Dollars)

Smart Card in Healthcare Market 1
Smart Card in Healthcare Market 1

Raportissa esitetyt näkemykset

“Amongst Product Type, Contactless Smart Cards segment holds the major share”

Based on Product Type, the market is fragmented into Hybrid Smart Cards, Contactless Smart Cards, Contact-based Smart Cards, and Dual-interface Smart Cards. The Contactless Smart Cards segment dominated the market in 2020 and is expected to grow at lucrative during the forecasted period owing to the increasing adoption of contactless smart cards because of their advantages over contact-based smart cards and no requirement of a reader. They run using radio frequencies or Near Field Communication (NFC) technology which establishes wireless communication between the smart card and wherever it is intended to use. Contactless smart cards are comprised of an antenna coil and a microprocessor chip that enables them to work faster than contact cards. Also, tamper-proof data storage is another driver boosting segment growth.  Moreover, the advancements in product technology and increasing awareness among the common people regarding the benefits of smart cards are also anticipated to increase the segment demand.

“Amongst Component, Microcontroller Based Smart Cards segment holds the major share”

Komponentin perusteella markkinat jakautuvat muistikorttipohjaisiin älykortteihin ja mikrokontrolleripohjaisiin älykortteihin. Mikrokontrolleripohjaisten älykorttien segmentti hallitsi markkinoita vuonna 2020, ja sen odotetaan kasvavan kannattavasti ennustejaksolla. Mikrokontrolleripohjaiset älykortit ovat kannettavia ja niissä on runsaasti muistia, minkä odotetaan vauhdittavan tämän segmentin kasvua ennustejaksolla. Lisäksi mikrokontrolleripohjaisten älykorttien yleistyminen terveydenhuollossa on myös johtanut markkinoiden kasvuun.

“Europe signifies one of the largest markets for Smart Card in Healthcare market”

For a better understanding of the market adoption of Smart Card in Healthcare, the market is analyzed based on its worldwide presence in the countries such as North America (United States, Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, France, Spain, United Kingdom and Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, Australia, and Rest of APAC), and Rest of World. Europe will dominate the Smart Card in the Healthcare market on account of the increasing initiatives by several governments as well as non-government organizations for ensuring good healthcare facilities. The European Health Insurance Cards are issued for free to residents of 32 countries. Many of the European countries have their own national healthcare ID card. Such factors are anticipated to boost market growth. Some of the major players operating in the market include Thales Group, IDEMIA, Giesecke + Devrient GmBH, CPI Card Group, HID Global Corporation, Watchdata, Eastcompeace, Inteligensa, ABCorp, CardLogix. Several M&As along with partnerships have been undertaken by these players to boost their presence in different regions.

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet alan avainasiantuntijat
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti liiketoiminnan keskeisiin taloustietoihin, tuotevalikoimaan, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

Mukautusvaihtoehdot:

The Smart Card in Healthcare market can further be customized as per the requirement or any other market segment. Besides this, UMI understands that you may have your own business needs, hence feel free to connect with us to get a report that completely suits your requirements.

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.rajoitus
1.3.Osakkeenomistajat
1.4.Raportissa käytetty valuutta
2.1.Research Process of the Smart card in healthcare Market
2.2.Research Methodology of the Smart card in healthcare Market
2.3.Ennustemenetelmä
2.4.Vastaajan profiili
2.5.Main Objective of the Smart card in healthcare Market Study
3MARKKINASYNOPSIS

 

4TIIVISTELMÄ

 

5GLOBAL SMART CARD IN HEALTHCARE MARKET COVID-19 IMPACT

 

6GLOBAL SMART CARD IN HEALTHCARE MARKET REVENUE (USD BN), 2019-2027F

 

7.1.Hybridi-älykortit
7.2.Kontaktittomat älykortit
7.3.Yhteystietopohjaiset älykortit
7.4.Kaksikäyttöiset älykortit
8.1.Muistikorttipohjaiset älykortit
8.2.Mikrokontrolleripohjaiset älykortit
9.1.North America Smart card in healthcare Market 
 9.1.1.Yhdysvallat
 9.1.2.Kanada
 9.1.3.Muu Pohjois-Amerikka
9.2.Europe Smart card in healthcare Market 
 9.2.1.Saksa
 9.2.2.UK
 9.2.3.Ranska
 9.2.4.Espanja
 9.2.5.Muu Eurooppa
9.3.Asia Pacific Smart card in healthcare Market
 9.3.1.Kiina
 9.3.2.Japani
 9.3.3.Intia
 9.3.4.Australia
 9.3.5.Muu Aasia
9.4.Rest of World Smart card in healthcare Market 
10.1.Markkinoiden kuljettajat
10.2.Markkinahaasteet
10.3.Vaikutusanalyysi
11SMART CARD IN HEALTHCARE MARKET OPPORTUNITIES

 

12SMART CARD IN HEALTHCARE MARKET TRENDS
13OIKEUDELLISET JA LAINSÄÄDÄNNÖT

 

14.1.Kysyntäpuolen analyysi
14.2.Tarjontapuolen analyysi
 14.2.1.Parhaat tuotelanseeraukset
 14.2.2.Parhaat liikekumppanuudet
 14.2.3.Parhaat liiketoiminnan laajennukset, sijoitukset ja myynnit
 14.2.4.Suosituimmat fuusiot ja yritysostot
15ARVOKETJUANALYYSI
16.1.kilpailutilanteessa
 16.1.1.Yhtiön osakkeet, tulojen mukaan
17.1.Thales-ryhmä
17.2.IDEMY
17.3.Giesecke + Devrient GmBH
17.4.CPI-korttiryhmä
17.5.HID Global Corporation
17.6.Watchdata
17.7.Eastcompeace 
17.8.Inteligensa
17.9.ABCorp 
17.10.CardLogix

 

18VASTUUVAPAUSLAUSEKE

 

Tutkimusmenetelmät

Analyzing the historical market, estimation of the current market, and forecasting the future market of the Global Smart Card in Healthcare market were the three major steps undertaken to create and analyze the adoption of Smart Card in Healthcare. Exhaustive secondary research was conducted to collect the historical market numbers and estimate the current market size. Secondly, to validate these insights, numerous findings and assumptions were taken into consideration. Moreover, exhaustive primary interviews were also conducted, with industry experts across the value chain of the Smart Card in Healthcare sector. Post assumption and validation of market numbers through primary interviews, we employed a top-down approach to forecasting the complete market size. Thereafter, market breakdown and data triangulation methods were adopted to estimate and analyze the market size of segments and sub-segments the industry pertains to. Detailed methodology is explained below:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

The detailed secondary study was conducted to obtain the historical market size of the Smart Card in Healthcare through company internal sources such as vuosikertomukset ja tilinpäätökset, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

After obtaining the historical market size of the Smart Card in Healthcare market, we conducted a detailed secondary analysis to gather historical market insights and share for different segments for major regions. Major segments included in the report are Product Type, Component, and Region. Further country-level analyses were conducted to evaluate the overall adoption of Smart Card in Healthcare in every region.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi to estimate the current market size of Smart Card in Healthcare. Further, we conducted factor analysis using dependent and independent variables including growing demand for technological advanced product in the healthcare sector and rising risk of data privacy etc.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Based on actionable insights from the above 3 steps, we arrived at the current market size, key players in the Smart Card in Healthcare Market, and market shares of the segments. All the required percentage shares split, and market breakdowns were determined using the above-mentioned secondary approach and were verified through primary interviews.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas -lähestymistapaa, jotta päädyttiin markkinaennusteeseen noin vuodelle 2027 eri segmenteille ja alasegmenteille maailmanlaajuisesti tärkeimmillä markkinoilla. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • The industry’s market size, in terms of value (USD) and the adoption rate of Smart Card in Healthcare across the major markets domestically
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Key players in the Smart Card in Healthcare market in terms of services offered. Also, the growth strategies adopted by these players to compete in the fast-growing market.

Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Perushaastattelut suoritettiin tärkeimpien alueiden keskeisten mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja ja aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

Smart Card in Healthcare Market 3
Smart Card in Healthcare Market 3

Markkinasuunnittelu

Data triangulation technique was employed to complete the overall market estimation and to arrive at precise statistical numbers of each segment and sub-segment of the Smart Card in Healthcare market. Data was split into several segments & sub-segments post studying various parameters and trends in the areas of Product Type, Component, and Region of the Smart Card in Healthcare market.

Main Objective of the Smart Card in Healthcare Market Study

The current & future market trends of Smart Card in Healthcare were pinpointed in the study. Investors can gain strategic insights to base their discretion for investments from the qualitative and quantitative analysis performed in the study. Current and future market trends were determined the overall attractiveness of the market at a regional level, providing a platform for the industrial participant to exploit the untapped market to benefit as a first-mover advantage. Other quantitative goals of the studies include:

 • Analyze the current and forecast market size of Smart Card in Healthcare in terms of value (USD). Also, analyze the current and forecast market size of different segments and sub-segments.
 • Segments in the study include areas of Product Type, Component, and Region
 • Define and analysis of the regulatory framework for the Smart Card in Healthcare industry
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä
 • Analyze the current and forecast market size of the Smart Card in Healthcare market for the major region
 • Tärkeimpiä raportissa tutkittuja alueita ovat Pohjois-Amerikka (Yhdysvallat ja Kanada), Eurooppa (Saksa, Ranska, Espanja ja Iso-Britannia), Aasian ja Tyynenmeren alue (Kiina, Japani, Intia ja Australia) ja muu maailma
 • Company profiles of the Smart Card in Healthcare market and the growth strategies adopted by the market players to sustain in the fast-growing market
 • Alan aluetason syvällinen analyysi