Etäterveyspalvelujen markkinat: nykyinen analyysi ja ennuste (2022–2030)

$3999 - $6999

Palvelun painottaminen (potilaan etävalvonta, reaaliaikainen vuorovaikutus, video-/äänikonsultaatio, muut); Toimitustunnelma (verkkopohjainen, pilvipohjainen, muut); Loppukäyttäjä (palveluntarjoajat, maksajat, potilaat); Sovellus (teleradiologia, telepsykiatria, telekardiologia, teledermatologia, telepatologia, muut) ja alue/maa

Sivuja:

173

Taulukko:

82

Kuvio:

106

Raportin tunnus:

UMHE212036

Maantiede:

Poista valinta
  Hanki näyte
Raportin kuvaus
Sisällysluettelo
Tutkimusmenetelmät
Arviot (0)

Raportin kuvaus

Etäterveyspalvelujen markkinat
Etäterveyspalvelujen markkinat

The Telehealth services market was valued at USD 26 Billion in 2022 & is expected to grow at a CAGR of 30% from 2023-2030 The telehealth services market refers to the sector of the healthcare industry that provides remote medical consultations, diagnoses, monitoring, and treatment through telecommunications technology. Telehealth services leverage various digital communication tools, such as video conferencing, mobile apps, secure messaging platforms, and remote monitoring devices, to connect healthcare professionals with patients who are not physically present in the same location. Telehealth services aim to improve access to healthcare by eliminating geographic barriers, reducing travel time and costs, and increasing convenience for patients. They enable individuals to consult with doctors, specialists, or other healthcare providers remotely, allowing them to receive medical advice, prescriptions, therapy, and follow-up care without the need for in-person visits. The growing demand for telehealth services can be attributed to increasing demand for remote healthcare services around the globe. Owing to this the need for convenience, improved access to healthcare in underserved areas, and the ability to receive medical care from the comfort of one’s home across the globe would contribute to the growth of the market in the forthcoming period as well. Furthermore, the telehealth services market is anticipated to grow on account of the rising shortage of healthcare workers is hampering the availability and accessibility of healthcare services. For instance, according to the WHO estimates, there is a shortage of 4.3 million healthcare personnel across the globe, and is anticipated to reach a deficit of 18 million by 2030. Moreover, Advances in telecommunications technology, including high-speed internet connectivity, mobile devices, video conferencing platforms, and remote monitoring devices, have made telehealth services more accessible and user-friendly has led to a growing demand for telehealth services. However, some of the restraints in the market including the gap in access to technology and internet connectivity and data security and privacy concerns are impeding the growth of this market all over the world.

Some of the major players operating in the market include Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers, Cerner Corporation, GE Healthcare, Medtronic PLC., Teladoc Health Inc., American Well, Doctor on Demand, GlobalMed, MDLive  . Several M&As along with partnerships have been undertaken by these players to facilitate customers with hi-tech and innovative products/technologies.

Raportissa esitetyt näkemykset

“Amongst delivery mode, the web-based segment held a significant share of the market in 2021.”

Based on delivery mode, the market is bifurcated into web-based, cloud-based, and others. Among them, the web-based segment is expected to grow at a higher CAGR in the market. This is due to the availability of numerous virtual care applications and telehealth platforms on the internet. Users have direct access to care solutions via web-based platforms. The evolving smartphone sector, together with improved internet access in rural regions, is driving the segment’s expansion

“Amongst end-user, the patients segment held the higher CAGR in the market in 2021.”

Based on end-user, the market is bifurcated into providers, payers, and patients. Among them, the patient segment is expected to grow at a higher CAGR in the market because of the increasing popularity of virtual care platforms and telehealth applications, care solutions have become more convenient, affordable, and accessible. The patients category is expected to develop at the fastest rate in the coming years. This is due to increased awareness and health consciousness, smartphone penetration and internet access, an increase in technologically savvy people, and an increase in the number of active subscriber.

“North America dominated the Telehealth services market in 2021.”

North America, particularly the United States, is a hub for biotechnology and pharmaceutical research. The demand for telehealth services in North America has surged due to the COVID-19 pandemic, as patients sought safe and convenient alternatives to in-person visits. Companies like Teladoc Health (now known as Livongo) experienced significant growth during this period, with increased utilization of their telehealth platforms. Moreover, Advances in telehealth technology have facilitated the growth of the market. In 2021, companies like Amwell and Doctor On Demand expanded their telehealth offerings and enhanced their platforms to provide seamless virtual consultations and improved user experiences. The telehealth services market in North America has attracted significant investments from venture capitalists and healthcare organizations. For instance, in 2021, companies like Ro and 98point6 secured substantial funding to expand their telehealth platforms and services, signaling investor confidence in the market’s growth potential.

Telehealth services Market Report Coverage

Etäterveyspalvelujen markkinat
Etäterveyspalvelujen markkinat

Syyt tämän raportin ostamiseen:

 • Tutkimus sisältää markkinoiden mitoitus- ja ennusteanalyysin, jonka ovat validoineet todennettuja avainalan asiantuntijoita.
 • Raportti esittelee yhdellä silmäyksellä nopean katsauksen alan yleisestä suorituskyvystä.
 • Raportti kattaa syvällisen analyysin merkittävistä alan vertaisryhmistä keskittyen ensisijaisesti keskeisiin yritysten taloustietoihin, tuotesalkkuihin, laajentumisstrategioihin ja viimeaikaiseen kehitykseen.
 • Yksityiskohtainen tarkastelu alan kuljettajista, rajoituksista, tärkeimmistä trendeistä ja mahdollisuuksista.
 • Tutkimus kattaa kattavasti markkinat eri segmenteillä.
 • Alan aluetason syvällinen analyysi.


Mukautusvaihtoehdot:

The global Telehealth services market can further be customized as per the requirement or any other market segment. Besides this, UMI understands that you may have your own business needs, hence feel free to connect with us to get a report that completely suits your requirements.

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

1.1.Markkinoiden määritelmät
1.2.rajoitus
1.3.Sidosryhmät
1.4.Raportissa käytetty valuutta
2.1.Research Process of the Telehealth Services  Market
2.2.Research Methodology of the Telehealth Services Market
2.4.Vastaajan profiili

 

3MARKKINASYNOPSIS
4TIIVISTELMÄ
5IMPACT OF COVID-19 ON THE TELEHEALTH SERVICES MARKET 

 

6GLOBAL TELEHEALTH SERVICES MARKET REVENUE, 2020-2030F

 

7.1.Potilaan etävalvonta
7.2.Reaaliaikainen vuorovaikutus
7.3.Video/äänikonsultointi
7.4.Muuta

 

8.1.Web-pohjainen
8.2.Pilvipohjaiset
8.3.Muuta

 

9.1.Hankkija
9.2.maksajien
9.3.Potilaat

 

10.1.Teleradiologia
10.2.Telepsykiatria
10.3.Telekardiologia
10.4.Teledermatologia
10.5.Telepatologia
10.6.Muuta

 

11.1POHJOIS-AMERIKAN SIIRTOKALVON MARKKINAT  
 11.1.1Yhdysvallat 
 11.1.2Kanada  
 11.1.3Muu Pohjois-Amerikka
11.2EUROOPAN SIIRTOMEMBRAANIMARKKINAT  
 11.2.1Saksa  
 11.2.2Ranska  
 11.2.3Yhdistynyt kuningaskunta 
 11.2.4Espanja  
 11.2.5Italia  
 11.2.6Muu Eurooppa 
11.3AASIA TYYNENMEREN SIIRTOMEMBRAANIMARKKINAT 
 11.3.1Kiina  
 11.3.2Japani  
 11.3.3Intia  
 11.3.4Muu Aasia 
11.4MUU MAAILMAN SIIRTOMEMBRAANIMARKKINAT  

 

12.1Markkinoiden kuljettajat 
12.2Markkinahaasteet
12.3Vaikutusanalyysi

 

13 SIIRTOMEMBRAANIMARKKINOIDEN MAHDOLLISUUDET

 

14SIIRTOMEMBRAANIMARKKINOIDEN TRENDIT JA TIEDOT

 

15.1Kysyntäpuolen analyysi
15.2Tarjontapuolen analyysi

 

16ARVOKETJUANALYYSI

 

17HINTOJEN ANALYYSI 

 

18.1.kilpailutilanteessa
 18.1.1Porterin viiden voiman analyysi

 

19.1.Koninklijke Philips NV
19.2.Siemens Healthineers
19.3.Cerner Corporation
19.4.GE Healthcare
19.5.Medtronic PLC.
19.6.Teladoc Health Inc.
19.7.American No
19.8.Lääkäri on Demand
19.9.GlobalMed
19.10.MDLive 

20 VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tutkimusmenetelmät

Research Methodology for the Telehealth Services Market Analysis (2023-2030)

Analyzing the historical market, estimating the current market, and forecasting the future market of the global Telehealth services market were the three major steps undertaken to create and analyze the adoption of Telehealth services in major regions globally. Exhaustive secondary research was conducted to collect the historical market numbers and estimate the current market size. Secondly, to validate these insights, numerous findings and assumptions were taken into consideration. Moreover, exhaustive primary interviews were also conducted, with industry experts across the value chain of the global Telehealth services market. Post assumption and validation of market numbers through primary interviews, we employed a top-down/bottom-up approach to forecasting the complete market size. Thereafter, market breakdown and data triangulation methods were adopted to estimate and analyze the market size of segments and sub-segments of the industry pertains to. Detailed methodology is explained below:

Markkinoiden historiallisen koon analyysi

Vaihe 1: Toissijaisten lähteiden perusteellinen tutkimus:

Detail secondary study was conducted to obtain the historical market size of the Telehealth services market through company internal sources such as vuosikertomukset ja tilinpäätökset, tulosesittelyt, lehdistötiedotteet jne., ja ulkoisista lähteistä mukaan lukien lehdet, uutiset ja artikkelit, hallituksen julkaisut, kilpailijoiden julkaisut, sektoriraportit, kolmannen osapuolen tietokannat ja muut uskottavat julkaisut.

Vaihe 2: Markkinoiden segmentointi:

After obtaining the historical market size of the Telehealth services market, we conducted a detailed secondary analysis to gather historical market insights and share for different segments & sub-segments for major regions. Major segments are included in the report as service, delivery mood, end-user, and application. Further country-level analyses were conducted to evaluate the overall adoption of testing models in that region.

Vaihe 3: tekijäanalyysi:

Hankittuamme eri segmenttien ja alasegmenttien historiallisen markkinakoon, teimme yksityiskohtaisen tekijäanalyysi to estimate the current market size of the Telehealth services market. Further, we conducted factor analysis using dependent and independent variables such as service, delivery mood, end-user, and application of the telehealth services market. A thorough analysis was conducted for demand and supply-side scenarios considering top partnerships, mergers and acquisitions, business expansion, and product launches in the Telehealth services market sector across the globe.

Nykyinen markkinakokoarvio ja ennuste

Nykyinen markkinakoko: Based on actionable insights from the above 3 steps, we arrived at the current market size, key players in the global Telehealth services market, and market shares of the segments. All the required percentage shares split, and market breakdowns were determined using the above-mentioned secondary approach and were verified through primary interviews.

Arvio ja ennusteet: Markkinoiden arvioinnissa ja ennusteissa painotettiin eri tekijöitä, kuten tekijöitä ja trendejä, rajoituksia ja sidosryhmien käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Näiden tekijöiden analysoinnin jälkeen sovellettiin asiaankuuluvia ennustetekniikoita eli ylhäältä alas/alhaalta ylös -lähestymistapaa, jotta saatiin aikaan markkinaennuste vuodelle 2030 eri segmenteillä ja alasegmenteillä tärkeimmillä markkinoilla maailmanlaajuisesti. Markkinoiden koon arvioimiseksi käytetty tutkimusmetodologia sisältää:

 • The industry’s market size, in terms of revenue (USD) and the adoption rate of the Telehealth services market across the major markets domestically
 • Kaikki prosenttiosuudet, splitit ja markkinasegmenttien ja alasegmenttien erittelyt
 • Key players in the global Telehealth services market in terms of products offered. Also, the growth strategies adopted by these players to compete in the fast-growing market

Markkinoiden koon ja osuuden vahvistaminen

Perustutkimus: Tärkeimmillä alueilla suoritettiin perusteellisia haastatteluja tärkeimpien mielipidejohtajien (KOL) kanssa, mukaan lukien ylimmän tason johtajat (CXO/VP:t, myyntipäällikkö, markkinointipäällikkö, operatiivinen johtaja, aluejohtaja, maajohtaja jne.). Ensisijaiset tutkimustulokset koottiin sitten yhteen ja suoritettiin tilastollinen analyysi esitetyn hypoteesin todistamiseksi. Primääritutkimuksen panokset yhdistettiin toissijaisiin havaintoihin, jolloin tieto muutettiin käyttökelpoisiksi oivalluksiksi.

Ensisijaisten osallistujien jakautuminen eri alueilla

Etäterveyspalvelujen markkinat
Etäterveyspalvelujen markkinat

   

Markkinasuunnittelu

The data triangulation technique was employed to complete the overall market estimation and to arrive at precise statistical numbers for each segment and sub-segment of the global telehealth services market. data was split into several segments & sub-segments post studying various parameters and trends in the areas of the service, delivery mood, end-user, and application in the global Telehealth services market.

The main objective of the Global Telehealth services Market Study

The current & future market trends of the global Telehealth services market were pinpointed in the study. Investors can gain strategic insights to base their discretion for investments on the qualitative and quantitative analysis performed in the study. Current and future market trends determined the overall attractiveness of the market at a regional level, providing a platform for the industrial participant to exploit the untapped market to benefit from a first-mover advantage. Other quantitative goals of the studies include:

 • Analyze the current and forecast market size of the Telehealth services market in terms of value (USD). Also, analyze the current and forecast market size of different segments and sub-segments
 • Segments in the study include areas of the service, delivery mood, end-user, and application.
 • Define and analysis of the regulatory framework for the Telehealth services industry
 • Analysoi arvoketjua, joka liittyy erilaisten välittäjien läsnäoloon, sekä analysoi alan asiakkaiden ja kilpailijoiden käyttäytymistä
 • Analyze the current and forecast market size of the Telehealth services market for the major region
 • Suurimpia raportissa tutkittuja alueita ovat Aasia ja Tyynenmeren alue, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muu maailma
 • Company profiles of the Telehealth services market and the growth strategies adopted by the market players to sustain in the fast-growing market
 • Alan aluetason syvällinen analyysi

Voit myös ostaa osia tästä raportista. Haluatko tarkistaa osan viisaasti
hinta lista?

Arvostelut

Ei arvosteluja vielä.

Be the first to review “Telehealth Services Market: Current Analysis and Forecast (2022-2030)”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *